Kybernetická bezpečnost jako služba: Co si pod tím představit?

Kybernetická bezpečnost jako služba: Co si pod tím představit?

Stále častější útoky na vládní instituce, nemocnice a velké korporace ukazují, jak devastující mohou být následky slabé kybernetické bezpečnosti. Nedostatečná ochrana může vést k finančním ztrátám, ztrátě důvěry a reputace a v některých případech může ohrozit i životy lidí. Brát kybernetickou bezpečnost vážně je zkrátka důležité. Na její zajišťování nemusíte být sami a tento článek vám objasní, co znamená mít ji vyřešenou „jako službu“.
 

Co je Kybernetická bezpečnost jako služba?

Termín „Kybernetická bezpečnost jako služba“ (často označovaná zkratkou SECaaS, od anglického Security as a Service) se vztahuje k modelu, kde jsou kybernetické bezpečnostní služby poskytovány externím dodavatelem. Firmám umožňuje outsourcovat aspekty svého zabezpečení, což se hodí zejména v souvislosti s nedostatkem expertů na IT, ale i s finanční náročností udržovat tyto vlastní specializované týmy odborníků.  

Poskytovatelé „kybernetické bezpečnosti jako služby“ nabízejí celou řadu služeb, od zabezpečení koncových bodů a sítí, až po sledování bezpečnosti v reálném čase a reakci na incidenty. Organizacím zpravidla umožňují využívat kombinaci kyberbezpečnostních služeb podle jejich individuálních potřeb tzv. pod jednou „střechou“, takže je správa bezpečnosti jednodušší a celkově velmi efektivní 

TIP: Přečtěte si, Jak aktivní kyberbezpečnostní monitoring zvyšuje obranyschopnost firemní sítě 

 

Pro a proti aneb Když nechcete kyberbezpečnost řešit sami…  

Jako u každého technologického řešení i SECaaS má své klady a zápory. V tomto odstavci se podíváme na klíčové aspekty, které je potřeba zvážit, pokud o přechodu na tento model uvažujete.   

Výhody 

 • Flexibilita: Jednou z největších výhod SECaaS je schopnost rychlého škálování a přizpůsobení služeb podle vašich aktuálních potřeb. Potřebujete zabezpečit více zařízení? Není problém. Chcete okamžitě implementovat nové bezpečnostní protokoly? Lze to snadno a rychle. 
 • Náklady: Tradiční bezpečnostní řešení často vyžadují vysoké náklady na počáteční investici do hardwaru a software. SECaaS model vám umožní platit jen za to, co skutečně využíváte, což značně snižuje náklady. 
 • Expertní znalosti: Vlastní tým vysoce specializovaných odborníků je nejen těžké najít, ale také zaplatit. S tímto druhem služby se za rozumné peníze můžete dostat k silnému know-how expertů, navíc s přístupem k nejmodernějším technologiím.    

 

Nevýhody 

 • Závislost na externím poskytovateli: Spoléhat na někoho z vnějšku vás může paradoxně činit zranitelnějšími. Je rozhodně nutné bedlivě sledovat smluvní podmínky a SLA (Service Level Agreements), aby byly vaše bezpečnostní potřeby pokryty správně a kontinuálně. 

 

Kdy je SECaaS ideální volbou? 

 • Malé a střední podniky – S tímto typem služby si mohou uvolnit ruce a také si značně oddychnout. Právě firmy těchto velikostí často nemají dostatečné zdroje nebo odborné znalosti potřebné k řízení komplexních interních bezpečnostních systémů. Přístup k externím odborníkům, možnost rychlého škálování a snížené náklady na hardware a software činí pro ně tuto službu velmi atraktivní.  
 • Velké organizace – I když mají velké organizace často větší zdroje a interní odborné týmy, SECaaS jim může nabídnout cennou flexibilitu a efektivitu. Například může fungovat jako doplněk k interním týmům při rychlém zavádění nových technologií nebo při reagování na nové typy hrozeb. Externí poskytovatelé mohou navíc přinést specializované znalosti a nástroje, které by byly jinak náročné implementovat bez předchozích zkušeností.  

 

DOPORUČENÍ: Zjistěte, jaká bezpečnostní opatření budete muset implementovat, pokud se vás bude týkat nová evropská bezpečnostní směrnice NIS2. Pomoc od externího týmu by se vám pak mohla hodit.  

 

Jak vybrat poskytovatele kybernetické bezpečnosti  

Výběr správného poskytovatele je klíčovým faktorem úspěchu. Kritéria pro výběr by měla zahrnovat renomé poskytovatele, škálovatelnost služeb a kompatibilitu s vaší současnou IT infrastrukturou. Je také dobré zjistit, jaké technologie poskytovatel používá, a zda nabízí personalizované možnosti a flexibilitu, které se budou vaší organizaci hodit.  

Doporučujeme poskytovali položit několik základních otázek, např.: 

 • Jaké mají zkušenosti a reference? Prověřte jejich track record a požádejte je o reference od stávajících nebo minulých klientů. 
 • Jaké technologie používají? Je důležité, aby používali moderní a osvědčené technologie. 
 • Jaká je jejich reakční doba v případě incidentu? Čím bude rychlejší, tím lepší.  

 

DATASYS – spolehlivý partner nejen pro řešení kybernetické bezpečnosti  

Pokud pro vás není zvládnutelné a efektivní udržovat vlastní tým zaměstnanců s velmi specializovanými dovednostmi v oblasti sítí a kyberbezpečnosti, nabízíme unikátní koncept pružného aktivního bezpečnostního centra eSOC, který se vám přizpůsobí. Tato služba je ideální jak pro malé a střední podniky, tak pro velké organizace. 

Ke službě nabízíme celou řadu doplňkových služeb: 

 • eNetGuru – síťař na telefonu  
 • eNetThreat – detekce hrozeb v síťovém provozu 
 • eSupervisor – kontrola činností IT dodavatelů 
 • eVulnGuard – řízení zranitelných služeb v síti 
 • eVendorRisk – hodnocení bezpečnostní reputace 
 • eLearning – hotové bezpečnostní kurzy na míru. 

Náš kolega Radek Fujak vám na e-mailu fujak@datasys.cz rád nastíní všechny možnosti, jak můžeme pomoci právě vaší firmě.
 

Proč riskovat následky zanedbané bezpečnosti, když vám externí služby mohou zajistit míru bezpečí, na kterou se můžete spolehnout? Přejeme vám šťastný výběr poskytovatele a v případě zájmu jsme zde pro vás.