Jak aktivní kyberbezpečnostní monitoring zvyšuje obranyschopnost firemní sítě

Jak aktivní kyberbezpečnostní monitoring zvyšuje obranyschopnost firemní sítě

Digitální doba přináší mnoho výhod, zároveň ale všechny nutí čelit nekončícím kybernetickým hrozbám. Myslet na nejhorší je v této oblasti přitom na místě – hackerských útoků přibývá a týkají se malých i velkých firem. Jedním z klíčových, a přitom dostupných řešení zabezpečení informačních systémů je aktivní bezpečnostní monitoring. Jak začít s jeho využíváním? Pojďte se seznámit se vším podstatným.  

Studie společnosti IBM za rok 2020 ukázala, že celosvětový průměr nákladů za řešení úniku dat dosáhly 3,86 milionu USD. To jsou peníze, které mohou být pro většinu společností likvidační. S kyberbezpečností je to s trochou nadsázky jako se zdravím – jednodušší, efektivnější a levnější je řešit prevenci, nikoliv až nastalý problém. Že v této problematice ale nejste vůbec kovaní a chybí vám tým, jenž by se o vše postaral? Aktivní kyberbezpečnostní monitoring může probíhat vzdáleně a být stále maximálně efektivní.  

 

Co to vůbec je aktivní kyberbezpečnostní monitoring 

Podívejme se na tuto problematiku pěkně od začátku. Jedná se proces sledování a analýzy dat z IT systémů a sítí. Účelem je detekce a reakce na potenciální kybernetické hrozby. Skládá se např. ze shromažďování a analýzy logů, provádění síťových skenů a sledování chování uživatelů v jednotlivých systémech.  

 

Proč se systematický přístup ke kyberbezpečnosti každé firmě vyplatí

Je důležité poznamenat, že počet kybernetických útoků na organizace všeobecně se značně liší v závislosti na mnoha faktorech – třeba na jejich velikosti a povaze, odvětví, v němž působí, a konkrétních bezpečnostních opatřeních, která přijaly. Podle zprávy společnosti Symantec z roku 2019 bylo zaznamenáno 4,8 milionu hrozeb na malé a střední podniky denně. Už jenom toto číslo ukazuje, že kybernetické útoky jsou živou realitou, jež by měly být brány vážně společnostmi všech velikostí a odvětví. 

Je to právě aktivní kyberbezpečnostní monitoring, který může zvýšit celkovou úroveň zabezpečení daného celku. Konkrétně tím, že: 

 • detekuje hrozby v reálném čase – umožňuje tak rychle reagovat a minimalizovat škody; 
 • poskytuje kontextové porozumění hrozbám – takže pochopíte, jak a proč dochází k bezpečnostním incidentům, a lépe se připravíte na budoucnost; 
 • podporuje plnění legislativních požadavků – nějakou formu aktivního monitoringu bezpečnosti vyžaduje řada zákonných norem a regulací, třeba v platnost právě přicházející evropská norma NIS 2 

 

Jak kyberbezpečnostní monitoring probíhá, co si pod ním můžeme představit?

 

Jedná se o kontinuální proces, který vyžaduje pokročilé nástroje a techniky pro sledování a analýzu síťového provozu, systémových protokolů a uživatelských aktivit. To vše a další aktivity identifikují a řeší potenciální hrozby. 

Pro snadnější představu vybíráme několik konkrétních kroků: 

 1. sběr dat: proces začíná shromažďováním dat ze široké škály zdrojů včetně firewalů, logmanagementů, systémů pro řízení událostí a informací o bezpečnosti (SIEM) a dalších zdrojů – třeba i externích, jako jsou databáze hrozeb nebo veřejné zdroje 
 2. analýza: rozbor vede k identifikaci potenciálních hrozeb a může zahrnovat porovnávání aktuálního provozu s historickými daty a trendy, vyhodnocování abnormalit nebo vyhledávání vzorců, jež by mohly naznačovat útok 
 3. detekce hrozeb: pokud dojde k identifikaci potenciálních hrozeb, je nutné je posoudit a ověřit, což může zahrnovat přidružení dalších informací – např. IP adres, uživatelských účtů nebo dat z konkrétních systémů 
 4. reakce na hrozby: jakmile je hrozba potvrzena, je potřeba okamžitě reagovat – izolovat postižené systémy, blokovat škodlivý provoz, změnit přístupová práva, resetovat hesla atd.  
 5. dokumentace a náměty pro zlepšení: každá hrozba a reakce na ni by měla být řádně zdokumentována pro budoucí reference a analýzu, stávající bezpečnostní politiky a postupy je navíc potřeba vyhodnocovat a neustále aktualizovat – jelikož i hrozby se neustále vyvíjí a proměňují  

Dává vám to smysl? Když chcete začít, pak je potřeba následující 

 1. stanovte si cíle a požadavky: Čeho budete chtít dosáhnout? Detekovat určité typy hrozeb, ochránit specifická data nebo systémy, splnit regulatorní požadavky, nebo všechno dohromady? Když budete vědět, kam jdete, snáze tam dojdete.  
 2. vyberte si nástroje a technologie: Na trhu existuje široké spektrum nástrojů – od jednoduchých pro sledování logů po pokročilé řešení pro detekci hrozeb a automatické reakce. Výběr závisí na vašich cílech, požadavcích a rozpočtu. 
 3. nastavení a implementace: Po výběru nástrojů je musíte správně nastavit a zapojit do svých systémů a sítí. Vyžaduje to vždy určité technické dovednosti a znalosti. 
 4. proškolte svůj personál: Aktivní kyberbezpečnostní monitoring je týmový úkol. Seznamujte své lidi se svými úmysly a poskytujte jim pravidelně informace o hrozbách a důsledcích i o tom, jak poznat podezřelou aktivitu. Velmi efektivní je forma e-learningu 

 

Po zavedení systému je třeba myslet také na pravidelné revize a aktualizace. Aktivní kyberbezpečnostní monitoring je totiž neustálý proces, vyžadující bdělost a inovace v taktice, nástrojích i postupech.  

Riziko kybernetických hrozeb se nyní zvyšuje rychleji, než se většina organizací dokáže přizpůsobit. Bezpečnost firemní sítě není něco, co lze brát na lehkou váhu. Aktivní kyberbezpečnostní monitoring je přitom nejen o technologii, ale také o lidech a procesech. Vyžaduje zkušený tým, který rozumí podnikovým cílům, infrastruktuře a potenciálním hrozbám. Naše firma je vám v tomto klíčovém úkolu připravena pomoci. Máme odborné znalosti a zkušenosti nezbytné pro ochranu před stále se vyvíjejícími kybernetickými riziky. Poskytujeme komplexní řešení pro aktivní kyberbezpečnostní monitoring, které je navržené tak, aby poskytovalo skutečnou obranu v reálném čase a zároveň minimalizovalo náklady a narušení vašeho podnikání. Dejte nám vědět, pokud vás zajímá více informací.