eSOC

Kybernetická bezpečnost jako služba

eSOC

elastic Security Operation Center, kde platíte pouze to, co je pro vás důležité.

Možná pro vás přestává být zvládnutelné udržovat týmy zaměstnanců s velmi specializovanými dovednostmi v oblasti sítí a kyberbezpečnosti.

Řešením je externí aktivní bezpečností centrum opírající se o experty s hlubokými znalostmi a zkušenostmi a osvědčené bezpečností technologie.

Řeší oblasti řízení aktiv, zranitelností i hrozeb.

Navštivte náš produktový web

Komplexní řízení zranitelností

Kybernetická bezpečnost vyžaduje nepřetržitou pozornost. Náš eSOC není zajíc v pytli, ale služba, kde vám účtujeme jen to, co pro vás má hodnotu.

Nutnou podmínkou pro poskytování služby je silný nástroj centrálního bezpečnostního dohledu, SIEM. Využijeme váš existující nebo dodáme náš oblíbený.

hodiny

Kontinuální dohled ICT systémů před hrozbami

hodiny

Okamžité analýzy a reakce na stavy ohrožení

hodiny

Smysluplná interpretace podezření na incidenty

hodiny

Platíte jen za to, co skutečně potřebujete

Systém plateb

  • Pravidelně jen minimální poplatek za službu průběžného responzibilního dohledu 24×7 .
  • Jen dobrovolně za další služby a sami zpětně určujete, jestli platíte za nález, návrh nebo rozvoj.

Doplňkové služby

  • eNetGuru – ,,kamarád” síťař na telefonu
  • ENetThreat – detekce hrozeb v síťovém provozu
  • eSupervisor – kontrola činností IT dodavatelů
  • EVulnGuard – řízení zranitelných služeb v síti
  • EVendorRisk – hodnocení bezpečnostní reputace
  • ELearning – hotové bezpečnostní kurzy na míry

eSOC je SOC, který se přizpůsobí vám!

Ing. Radek Fujak

garant služby

Na e-mail dostanete odpověď do 24 hodin