Krizové Informační Centrum (KIC)

Varovný a informační systém na míru každé organizaci

KIC

KIC je systém podporující bezproblémový chod každé firmy či provozu.

Realita posledních let prokázala důležitost technologií, které pomáhají rychle reagovat na změny a kooperovat se zaměstnanci i okolním světem.  KIC přijímá informace z různých zdrojů jako jsou čidla IoT či komunikační systémy, rozesílá zprávy příslušným kontaktům a podporuje rychlé reakce na základě předem stanovených scénářů.

Hodí se pro soukromý segment, výrobní závody, zdravotnictví a záchranné složky.

Navštivte náš produktový web

hodiny

příprava na jakékoliv události

důraz na vše, co může narušit chod organizace
hodiny

ochrana prvků

kritické infrastruktury i výrobních a organizačních procesů
hodiny

využití stávajících systémů

napojení na vaše zavedené technologie
hodiny

úspora nákladů

zamezení neblahých událostí, využití vašich systémů
hodiny

snadné používání

důraz na ergonomii, jednoduchost, efektivitu
hodiny

předdefinované scénáře

ideální management krizových událostí

Příklady využití

Každou organizaci tvoří lidé a hmotný majetek. Proto KIC nachází uplatnění v širokém spektru potenciálně ,,krizových” scénářů.  Zde uvedené situace jsou ty nejčastější, naše řešení ale lze přizpůsobit téměř jakýmkoliv potřebám.

expertní tým

Ochrana zdraví a majetku

Mějte bezpečnost událostí pod kontrolou, např. při požáru, chemickém poplachu nebo neoprávněném vstupu.
spolehlivost

Ochrana měkkých cílů

Ochraňujte zdraví a životy zaměstnanců tak, že jim umožníte přivolat pomoc stisknutím jediného tlačítka.
30 let v oboru

Závada na dodávané technologii

Kontrolujte své zařízení u zákazníků, plánujte servisní zásahy a předcházejte vážným závadám.
důraz na detail

Závada na výrobní lince

Podporujte váš business včasným řešením závad na výrobní technologii nebo jinde, kde jsou nainstalována čidla IoT.
benefity

Požár

Na provozovně hoří. Dým doputuje do požárního čidla, které je umístěno nedaleko vzniklé pohromy. Čidlo okamžitě předává stavový kód požáru do KIC engine.

KIC engine si ví rady – má zpracovaný scénář, co při požáru dělat:

  1. Volá pomoc – Ihned posílá zprávu členům požárního družstva a osobě zodpovědné za provoz společnosti.
  2. Informuje – Všem přítomným zaměstnancům okamžitě odesílá notifikaci o události, zároveň je varuje z reproduktorů.
  3. Řeší situaci – Pomáhá zajistit řešení pomoci, tedy zničení požáru. Poplach poté ukončuje vedoucí požárního týmu.
  4. Reportuje událost – Po celou dobu reportuje aktivity a reakce jednotlivých účastníků. Zprávu poté odesílá kompetentní osobě.
benefity

Ochrana měkkých cílů

Lékař ve zdravotnickém zařízení čelí agresivnímu pacientovi. K přivolání pomoci používá nouzové tlačítko.

Na signál reaguje KIC engine, který s touto situací počítá:

  1. Volá pomoc – Vedoucímu ochranky a strážnému v budově doručuje lokalizaci lékaře. Strážný se vydávává situaci řešit.
  2. Řeší problém – Na nebezpečí upozorňuje všechny zaměstnance v bezprostředním okolí. Agresora uklidňuje strážný.
  3. Reportuje událost – Po celou dobu reportuje aktivity a reakce jednotlivých účastníků. Zprávu poté odesílá kompetentní osobě.
benefity

Porucha na zařízení / bezpečnostní incident

Výrobní linka se zastavila a nejede. Co teď?

KIC pomůže, řídící linka mu předala informaci o přerušení provozu. Jeho engine má již nachystaný scénář:

  1. Informuje – Odesílá zprávu vedoucím – provozu a oddělení bezpečnosti, aby situaci prověřili. Na pracovišti techniků rozsvěcuje výstrahu.
  2. Řeší poruchu – Nachází přítomného technika a předává mu informaci o poruše. Pokud tento technik nereaguje, vyhledává jiného.
  3. Reportuje – Po celou dobu reportuje aktivity a reakce jednotlivých účastníků. Zprávu poté odesílá kompetentní osobě.

Hledáte poplachový, zabezpečovací a tísňový systém?

Zdeněk Kubišta

Zdeněk Kubišta

garant služby

Na e-mail dostanete odpověď do 24 hodin