DATASYS IoT HUB

Jednotná platforma pro správu a reporting smart things

IoT Hub

Představujeme naše vlastní centrum integrace chytrých senzorů a aktorů, které dovoluje jejich správu, poskytuje podrobné analýzy výkonnosti a reportuje historická i aktuální data.

Řešení lze napojit na vaše stávající technologie, které zastřeší a vnese do nich jednotný systém. Další možností je využítí námi zkompletovaných specifických variant tohoto produktu.

Uplatnění IoT HUB

IOT hub nachází uplatnění jak v soukromém sektoru, tak ve zdravotnických zařízeních či veřejné správě.

hodiny

sběr reálných dat

o výrobě, životě ve městech nebo potřebách osob
hodiny

flexibilní rozhodování

reakce na nenadálé potřeby či krizové situace
hodiny

efektivní datová analýza

veškerá data přehledně na jednom místě
hodiny

integrace bezpečnostních agend

propojení systémů různých kompetencí

Hotová řešení

Kancelář starosty

Nejen městský analytický informační systém, ale především nástroj snadnější správu důležitých urbanistických prvků a podpora komfortnějšího i bezpečnějšího života v lokalitě. To je IoT HUB integrovaný do kanceláře moderního starosty.

Obsah řešení v kostce:

 • páteřní nosná síť pro senzorickou vrstvu,
 • chytré veřejné osvětlení,
 • meteostanice s publikací dat a alerty,
 • integrace na kamerový systém.

Návazné funkcionality:

auto

Chytré parkoviště

 • I-Parking – řešení pro sledování parkovacích ploch a jejich okolí.
 • AI-Parking – vyhodnocování obsazených míst pomocí pokročilých algoritmů pro detekci a klasifikaci vozidel.
veřejné osvětlení

Inovované veřejné osvětlení

 • kompletní modernizace světelné infrastruktury,
 • vyšší účinnost a hospodárnost, stmívatelnost, dálkové ovládání,
 • budování a správa infrastruktury pro sběr, ukládání a zpracování dat,
 • implementace a správa aplikací využívajících zpracovaná data.
kamera

Inteligentní kamerový systém s množstvím funkcí, např.

 • počítání vozů s určováním jejich kategorie,
 • evidence volných parkovacích míst a podezřelého pohybu osob u zaparkovaných vozů,
 • detekce fronty, např. před některou z budov,
 • detekce srocování lidí.
bouřka

Moderní meteostanice

 • různé typy hardwarového a funkčního provedení,
 • napájení ze sítě nebo bateriemi,
 • typ přenosu Sigfox, RJ-45 atd.,
 • měření veličin Cox, Nox, pevné částice, teplota, vlhkost atd.
 • vizualizace hodnot a alerty.

Asistivní život

Jedná se o koncepci poskytování inovativních podpůrných služeb vhodnou pro sledování seniorů i dalších osob v potenciálním ohrožení. Na základě komunitní opory systémově propojuje zdravotní péči a sociální služby.

Toto ucelené technické řešení se osvědčilo ve městech s terénní pečovatelskou službou – Domácnosti a domovy seniorů jsou vybaveny senzory a panickými tlačítky propojenými do inteligentního systému IoT HUB. Dispečing sociálních služeb sbírá z dostupných senzorů data, vyhodnocuje je a automaticky zpracovává. V případě problémů pracuje s daným jedincem.

Podílí se na modernizaci sociálních služeb:

 • Umožňuje seniorům co nejdéle zůstat v jejich přirozeném prostředí.
 • Zajišťuje bezpečnost díky senzorům a technologiím.
 • Zabezpečuje  inteligentní propojení s dispečinkem a vyhodnocovat data.
 • Sleduje aktuální zdravotní stav osob a poskytovat podporu zdravotní péče.
 • Spoluvytváří  nový segment sdílené ekonomiky v oblasti péče o seniory

Rádi připravíme koncept k reálným potřebám vašeho prostředí!

Radim Pracuch

obchodní ředitel

Na e-mail dostanete odpověď do 24 hodin