Náš společný cíl – Kybernetická bezpečnost v éře NIS2

Kybernetické hrozby neberou ohled na termíny nebo zákony – zabezpečte svou firmu již nyní!

Riziko kybernetických hrozeb stále sílí. Podle údajů Microsoftu vzrostl počet útoků s cílem prolomit uživatelská hesla za minulý rok o neuvěřitelných 74 %. Ransomwarové útoky jsou zvláště znepokojující, protože požadavky na výkupné se více než zdvojnásobily. Následky ransomwarových útoků mohou firmám způsobit škody v řádu desítek milionů korun, a to ještě není konec. Takový útok může znamenat ztrátu klientů a poškození pověsti firmy, což je těžko představitelná katastrofa.

Investice do kybernetické ochrany může být pro firmy dlouhodobě mnohem levnější než čelit následkům úspěšného kybernetického útoku.

Zabezpečení proti kybernetickým hrozbám by mělo být vnímáno jako investice do budoucnosti, která chrání nejen samotnou firmu, ale také její zákazníky, partnery a pověst. Příprava nového zákona o kybernetické bezpečnosti (transpozice směrnice NIS2) by měla být vnímáno jako krok správným směrem, je však také důležité, aby každá firma přistupovala k této problematice aktivně a s odpovědností.

Digitální hrozby neznají hranice a útočníci nečekají na implementaci nových zákonů

Proto bychom se měli soustředit na ochranu našich dat a sítí bez ohledu na NIS2. Směrnice nám může poskytnout rámec, ale je na nás, abychom přijali odpovědnost za ochranu našich digitálních aktiv. Kybernetická bezpečnost je kontinuálně probíhající proces, který vyžaduje neustálé zdokonalování a zvyšování odolnosti organizace.

Zaměřte se na

 • stanovení rozsahu řízení kybernetické bezpečnosti,
 • zajištění business kontinuity,
 • prověřte úroveň zabezpečení vaší firmy.

Spadáte pod NIS2? Jaká bezpečnostní opatření musíte implementovat?

Připravovaný zákon stanovuje nové povinnosti pro tisíce podniků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vyplňte náš formulář a ověřte si, jak dopadá návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti na vaší organizaci.

NIS2

Vaše organizace je zařazena do režimu NIŽŠÍCH povinností, kde spadají následující bezpečnostní opatření.
Před zaváděním bezpečnostních opatření je nutné stanovit v organizaci tzv. Rozsah řízení kybernetické bezpečnosti.

 • Zajišťování minimální úrovně kybernetické bezpečnosti
 • Povinnosti vrcholného vedení
 • Řízení rizik
 • Bezpečnost lidských zdrojů
 • Řízení kontinuity činností
 • Řízení přístupu
 • Řízení identit a jejich oprávnění
 • Detekce a zaznamenávání kybernetických bezpečnostních událostí
 • Řešení kybernetických bezpečnostních incidentů
 • Bezpečnost komunikačních sítí
 • Aplikační bezpečnost
 • Kryptografické algoritmy

Tip pro vás: Zajistěte si business kontinuitu jako službu. Při poskytování business kontinuity jako služby máte přístup k odborníkům, kteří vám pomohou identifikovat kritické aspekty vašeho podnikání a navrhnou vhodná opatření pro zajištění neustálé dostupnosti. Součástí služby může být také monitorování rizik a pravidelné testování plánů, což umožní odhalit potenciální slabiny a přijmout preventivní opatření před vypuknutím krizové situace.

Vaše organizace je zařazena do režimu VYŠŠÍCH povinností, kde spadají následující bezpečnostní opatření.
Před zaváděním bezpečnostních opatření je nutné stanovit v organizaci tzv. Rozsah řízení kybernetické bezpečnosti.

Organizační opatřeníTechnické opatření
 • Systém řízení bezpečnosti informací
 • Povinnosti vrcholného vedení
 • Bezpečnostní role
 • Řízení bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace
 • Řízení aktiv
 • Řízení rizik
 • Řízení dodavatelů
 • Bezpečnost lidských zdrojů
 • Řízení změn
 • Akvizice, vývoj a údržba
 • Řízení přístupu
 • Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů
 • Řízení kontinuity činností
 • Audit kybernetické bezpečnosti
 • Fyzická bezpečnost
 • Bezpečnost komunikačních sítí
 • Správa a ověřování identit
 • Řízení přístupových oprávnění
 • Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
 • Zaznamenávání bezpečnostních a relevantních provozních událostí
 • Vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí
 • Aplikační bezpečnost
 • Kryptografické algoritmy
 • Zajišťování dostupnosti regulované služby a
 • Zabezpečení průmyslových, řídicích a obdobných specifických technických aktiv

Tip pro vás: Zajistěte si business kontinuitu jako službu. Při poskytování business kontinuity jako služby máte přístup k odborníkům, kteří vám pomohou identifikovat kritické aspekty vašeho podnikání a navrhnou vhodná opatření pro zajištění neustálé dostupnosti. Součástí služby může být také monitorování rizik a pravidelné testování plánů, což umožní odhalit potenciální slabiny a přijmout preventivní opatření před vypuknutím krizové situace.

Na vaší organizaci se NIS2 nejspíše bezprostředně nevztahuje, ale to neznamená že se vás kybernetická bezpečnost netýká.
V dnešním propojeném světě může každá organizace čelit potenciálním kybernetickým hrozbám, a proto je nezbytné přijmout základní bezpečnostní doporučení, která mohou hrát klíčovou roli při ochraně citlivých dat a celkové bezpečnosti firemních operací. Je také důležité si uvědomit, že i jako součást dodavatelského řetězce by měly podniky věnovat zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením a mohou na ně být kladeny požadavky ze strany vašeho zákazníka.

Zaměřte se především na základní opatření a neustále se snažte svou bezpečnost zvyšovat.

 • Stanovení rozsahu řízení kybernetické bezpečnosti
 • Zajištění business kontinuity
 • Prověřte úroveň zabezpečení vaší firmy

Tip pro vás: Zajistěte si business kontinuitu jako službu. Při poskytování business kontinuity jako služby máte přístup k odborníkům, kteří vám pomohou identifikovat kritické aspekty vašeho podnikání a navrhnou vhodná opatření pro zajištění neustálé dostupnosti. Součástí služby může být také monitorování rizik a pravidelné testování plánů, což umožní odhalit potenciální slabiny a přijmout preventivní opatření před vypuknutím krizové situace.

Poznámky a vysvětlivky:

Mikropodnik – zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat a/nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
Malý podnik – zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat a/nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
Střední podnik – zaměstnávají více než 50 a méně než 250 osob, jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR a/nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR
Pokud nevíte do jakého oddílu klasifikace CZ-NACE patříte, můžete využít Registr ekonomických subjektů, kde oddíl určuje první dvojčíslí.
Formulář je sestaven na základě návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti ze dne 19.6.2023

Nevíte jak začít? Pomůžeme vám zvýšit úroveň zabezpečení a připravit se na požadavky směrnice NIS2.

Rádi vám pomůžeme seznámit vaše vedení s požadavky NIS2 a připravované legislativy. Nabízíme zdarma uspořádání workshopu, na kterém vás seznámíme s aktuální situací.

Ing. Radek Fujak

Lead auditor

Odpovíme do 24 hodin