S kým spolupracujeme

Našimi zákazníky jsou velké, střední i menší podniky, státní správa a samospráva, subjekty z oblasti vzdělávání a vědy, nemocnice i neziskové organizace.

Monitoring privilegovaných uživatelů a poskytování podpory
Plošně jsme implementovali nástroj EKRAN pro nahrávání uživatelských relací na serverech s integrací do SIEM.
Implementace log management systému ELISA
Zavedli jsme zde nástroj ELISA pro centrální vyhodnocování systémových logů technické infrastruktury, zejména logů ze síťových prvků, z operačních systémů serverů a databází. Součástí dodávky byl také průběžný bezpečnostní dohled našeho specialisty.
Analýza stavu kybernetické bezpečnosti a návrh opatření pro soulad s GDPR
Provedli jsme bezpečnostní studie a analýzy rizik a sestavili ucelený návrh bezpečnostních směrnic. Vykonali jsme též rozdílovou analýzu k GDPR a vytvořili návrhy opatření a realizace.
Redesign infrastruktury IS
Navrhli a dodali jsme infrastrukturu pro interní a veřejné informační systémy úřadu. Zajistili jsme instalaci aplikačního a obslužného programového vybavení a zajistili migraci dat. Součástí dodávky byl také monitoring a návrh a dodávka interní infrastruktury LAN a SAN, diskových úložišť a serverového vybavení včetně zálohování a virtualizace.
Návrh a Implementace HPC clusteru
Instalace hardware a implementace software pro distribuované výpočty na HW platformě Dell pomocí řešení nad OS RedHat Linux pro distribuované výpočty pomocí MATLAB.
Konfigurace síťové infrastruktury
Vytvoření Wi-Fi sítě pro sklad v Radčicích s využitím síťových prvků od společnosti Fortinet (celkem 23 FortiAP zařízení, 5 Fortiswitchů a 1 FortiWLC pro centrální řízení).
PPL
Logistické společnosti PPL dodáváme 500 Parcelboxů, které slouží ke snadnému vyzvedávání a podávání zásilek.
LMS Moodle
Zřídili jsme a poskytli LMS nástroj Moodle formou služby pro celkem 6000 uživatelů včetně dodávky bezpečnostních kurzů na míru.
Robon
Vytvořili jsme nástroj pro digitální komunikaci státní správy v Srbsku.
KPMG Discovery
Zrealizovali jsme nástroj pro vizualizaci zákaznických cest.
UMS
Pro pojišťovnu Allianz jsme vybudovali spolehlivý komunikační kanál na rozesílání textových zpráv umožňující snadnou integraci dalších systémů včetně databázového rozhraní, připojení do systémů elektronické pošty, helpdesku apod. Systém je využíván k zasílání informativních zpráv klientům či pracovníkům v terénu, hlásí zprávy zaměstnancům z interního helpdesku anebo podává informace o chybových stavech interních systémů.
DataSMS
Naše aplikace jim slouží k bezpečnostnímu monitoringu a k předávání informací zaměstnancům v terénu.
PAD
Zavedli jsme systém pro vytáčení telefonních hovorů call centra.
Outsourcing IT služeb
Převzali jsme správu části síťové a bezpečnostní infrastruktury zákazníka. Našimi úkoly zde je: proaktivní správa IT, návrh optimalizace IT prostředí, průběžný provozní monitoring, technická podpora a podpora spravovaných zařízení, implementace bezpečnostního systému a bezpečnostní monitoring.

Můžeme pro vás něco udělat?

Pojďme společně tvořit. Nastiňte nám svou představu a náš zástupce vás brzy kontaktuje zpět.

Radim Pracuch

Obchodní ředitel

Na e-mail dostanete odpověď do 24 hodin