Českému resortu JUSTICE nově pomáhá EKRAN

Českému resortu JUSTICE nově pomáhá EKRAN

V době přibývajících kyberbezpečnostních rizik musí nějaký druh opatření přijmout většina organizací. Státní správa je specifická, ve své ochraně však potřebuje jít skutečně do hloubky. Resortu ministerstva spravedlnosti, tedy české JUSTICI, jsme před časem pomohli s implementací nástroje EKRAN. Jak jim nyní pomáhá? Detaily představuje naše případová studie.

 

Resort MSp potřeboval pokročilý monitoring aktivit správců IT systémů

Na úvod je nutné předestřít, že tento úřední obvod zahrnuje veškerý výkon českého práva, tedy činnost soudů, státních zastupitelství, vězeňské služby, policie a dalších složek. Tyto jednotlivé celky jsou samostatné právnické osoby a správa jejich informačních technologií je do jisté míry nezávislá. Řízení kyberbezpečnosti však pokrývá ústředí. Vyhledává proto spíše multi-tenantní nástoje, které mohou pohodlně a plnohodnotně využívat jednotlivé organizační složky.  

EKRAN umožňuje mít přehled o tom, kdo, co a kdy dělá na serverech: 

Aktivity administrátorů zaznamenává, dovoluje jejich zpětný audit a možnost každý úkon v systému spárovat s konkrétní osobou, vyhodnocuje chování a určuje jeho rizikovost.  

 

Přečtěte si naši případovou studii, kde shrnujeme přínosy a přinášíme přehled vlastností dodaného řešení!

Stahujte zde: Bezpečnostní dohled nad činnostmi administrátorů pro resort JUSTICE