Zabezpečení OT a SCADA: Prevence kyberútoků v průmyslu

Zabezpečení OT a SCADA: Prevence kyberútoků v průmyslu

OT (Operational Technology) a SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) hrají klíčovou roli v automatizaci a efektivním řízení výrobních procesů. Jejich ochrana se od ostatních systémů liší. V tomto článku se podíváme na unikátní výzvy spojené s jejich zabezpečením a nabídneme vám osvědčené postupy, s jejichž pomocí digitálním hrozbám odoláte.

Co jsou OT a SCADA systémy?

 • OT – Operační Technologie

Toto označení se v průmyslu vztahuje na hardwarové a softwarové systémy používané k monitorování a řízení fyzických zařízení, procesů a událostí. Zatímco IT se primárně zaměřují na zpracování a ukládání dat, OT se soustředí na bezprostřední řízení a optimalizaci průmyslových operací. OT systémy jsou proto často základem kritické infrastruktury v odvětvích jako jsou energetika, vodní hospodářství, doprava a výroba.

 • SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition

Jde o typ systému v různých průmyslových prostředích používaný pro sběr dat a centralizované řízení. Operátorům umožňují na dálku sledovat a řídit různé procesy (třeba řídit teplotu v továrně, tlak v potrubí nebo rychlosti výrobních linek). Navrženy jsou tak, aby sbíraly data z různých senzorů a následně tato data přenášely do centrálního řídícího systému, který podporuje rozhodování a efektivitu operací.

Takto se uplatňují v průmyslu:

 • OT a SCADA systémy umožňují automatizaci složitých průmyslových procesů, což vede k vyšší produktivitě a efektivitě.
 • Umožňují neustálé monitorování a řízení průmyslových zařízení a infrastruktury, takže všechny operace probíhají hladce a bezpečně.
 • Výše zmíněný nestálý monitoring + schopnost rychle reagovat na problémy z nich činí významné prvky pro zvýšení bezpečnosti pracovních procesů.
 • V neposlední řadě pak pomáhají minimalizovat plýtvání a optimalizovat využití zdrojů.

Integrace OT a SCADA systémů přináší významné výhody, jejich propojení a závislost na síťových technologiích každopádně zvyšuje potřebu jejich efektivního zabezpečení proti kybernetickým hrozbám.

TIP: Součástí vašeho kyberneticko-bezpečnostního ekosytému by měl být inovativní nástroj, s nímž zjistíte, co se skutečně děje ve vaší OT síti. Díky našemu řešení můžete:

 • Znát vaši infrastrukturu do posledního detailu – budete vědět o všech zařízeních ve své síti a díky mnoha podporovaným OT protokolům k nim dohledáte i podrobné informace.
 • Pochopit rizika každého zařízení ve vaší síti – řešení vám totiž bude hlásit známé zranitelnosti, nepovolené způsoby komunikace i potenciální chybné konfigurace.
 • Propojit týmy odpovědné za technologickou síť a bezpečnost – domluva mezi oběma (např. O nastavení firewallů tak, aby do infrastruktury nepronikal vysoce rizikový provoz) bude snazší.
 • Odhalit slabá místa v infrastruktuře.

Výzvy v oblasti zabezpečení OT a SCADA

Jejich specifické využití a role v průmyslových operacích s sebou nese unikátní příležitosti k ohrožení. Na co si dát tedy pozor?

 • Integrace se sítěmi a internetem: Mnoho z těchto systémů bylo původně navrženo pro izolovaný provoz bez připojení k vnějším sítím. S jejich rostoucí integrací do širších síťových infrastruktur se proto pochopitelně zvyšuje riziko kybernetických útoků.
 • Zastaralé technologie: Některé z nich využívají zastaralou technologii, která nemusí podporovat novější bezpečnostní protokoly a opatření.
 • Nedostatečné oddělení sítí: Často se stává, že síťová infrastruktura pro OT a IT není dostatečně oddělená. Právě to umožňuje potenciální vnik útočníků z IT sítě do citlivých OT systémů.
 • Fyzické bezpečnostní hrozby: Kromě kybernetických útoků mohou OT a SCADA systémy čelit i fyzickým hrozbám, jako jsou sabotáže nebo přírodní katastrofy, které mohou mít za následek závažné narušení operací. Když příroda poručí, spousta systémů zkrátka zahučí…

Tři příklady narušení

 1. Útočník může proniknout do OT systému výrobního podniku a způsobit změny v řídicích parametrech strojů. To by mohlo mít za následek poškození zařízení, ztrátu produkce nebo dokonce nebezpečí pro zaměstnance.
 2. Hackeři mohou zneužít nezabezpečeného SCADA systému k narušení distribuce elektrické energie, což by mohlo vést k rozsáhlým výpadkům proudu a narušení ekonomické činnosti.
 3. Kybernetický útok může způsobit únik citlivých dat o infrastruktuře a operačních postupech třeba vodárenské společnosti – což by mohlo vést k dalším útokům nebo kompromitaci veřejného zdraví.

Jen z výše zmíněných hypotetických příkladů firmám doporučujeme komplexní bezpečnostní strategie zahrnující jak kybernetické, tak fyzické aspekty zabezpečení.

Nejlepší postupy pro zabezpečení

V oblasti kybernetické bezpečnosti je ochrana operačních technologií (OT) a SCADA systémů kritická, zejména v kontextu výrobních a průmyslových prostředí. Následující postupy považujeme za účinné a osvědčené:

 1. Segmentace sítě: Oddělení OT od IT a jejich důkladná segmentace pomáhá minimalizovat riziko šíření škodlivého softwaru a neoprávněného přístupu. Úroveň bezpečnosti výrazně zvyšuje také využívání firewallů a demilitarizovaných zón.
 2. Aktualizace a patch management: Pro ochranu proti známým zranitelnostem je nezbytné udržování softwaru a systémů na nejnovější verzi. Zahrnuje to pravidelné aktualizace bezpečnostních záplat a upgrade systémů.
 3. Fyzická bezpečnostní opatření: Zabezpečujte přístup k serverovnám, kontrolním panelům a dalším kritickým oblastem.
 4. Silné autentizační protokoly: Používání silných hesel, vícefaktorová autentizace a správa přístupových práv je zásadní v jakémkoliv prostředí, tyto systémy nevyjímaje.
 5. Pravidelné bezpečnostní audity a testování: Provádění pravidelných kontrol a penetračního testování identifikuje a vede k opravám zranitelností dříve, než je využijí útočníci.
 6. Vzdělávání a trénink zaměstnanců: Všichni by měli být pravidelně školeni v oblasti nejlepších bezpečnostních praxí a povědomí o kybernetických hrozbách – vyplatí se to.
 7. Zálohování a plány pro obnovu po havárii: Důležitá data pravidelně zálohujte a mějte připraveny plány pro rychlou obnovu, když dojde ke kybernetickému útoku nebo jiné havárii.
 8. Monitoring a detekce Incidentů: Trvalé sledování a analýza síťového provozu umožňují rychle detekovat a reagovat na podezřelé aktivity nebo bezpečnostní incidenty.

Hrozby kybernetické bezpečnosti neustále narůstají. Proaktivní přístup ke zabezpečení je nejen nutností, ale také klíčem k udržitelnému růstu a úspěchu. Pamatujte, že kybernetická bezpečnost není jednorázový úkol, ale neustálý proces, který vyžaduje pravidelné revize a aktualizace, aby držel krok s nejnovějšími hrozbami a technologickými inovacemi.

Na tyto procesy jsme tu my. Neváhejte se na nás obrátit.