Konference: CEDEG KYBEZ FESTIVAL – Středočeský kraj

Kdy? Úterý 14. 9. 08:20 - 15. 9. 13:45
Kde? ELI - Dolní Břežany u Prahy
Cena Zdarma

Přijměte pozvání na dvoudenní festival pořádaný Národní klastrovou asociací, který se zaměří na nejaktuálnější kyberbezpečnostní rizika a možnosti jejich eliminace.

My se na akci objevíme už první den v čase od 10:30 s prezentací našeho řešení ELISA a EKRAN.
Diskutovanými tématy budou:

  • aktuální rizika kyberprostoru ve firmách, veřejné správě a subjektech kritické infrastruktury,

  • nejnovější technologická řešení k eliminaci rizik digitální bezpečnosti,

  • lidské zdroje v kyberprostoru,

  • a mnohá další.

Více informací i možnost registrace naleznete přímo u organizátora konference.

Vstupné je zcela zdarma.

Komu se hodí informace, které na festivalu zazní?

  • šéfům IT a bezpečnosti,  

  • CEO a CFO firem,  

  • zastupitelům větších municipalit, 

  • vedoucím představitelům krajů a jejich organizací, 

  • členům výzkumných organizací a škol, 

  • představitelům subjektů kritické infrastruktury.  

Akce je jedinečná nejen expertízou svých řečníků, ale také silnými vazbami na inovační ekosystémy a samosprávu. 

Kdo bude přednášet?

Mgr. Pavel Štros Ph.D., CISA
Garant oddělení Bezpečnosti

Náš technický ředitel a zároveň garant oddělení Bezpečnosti. Je duchovním otcem logmanagement řešení ELISA s funkcemi SIEM. Svým přístupem navrhuje řešení pro předcházení kyberbezpečnostních incidentů s využitím stávajících technologii, které zákazník již vlastní. Navrhuje jejich optimální doplnění.

Chcete znát více informací?

Program události včetně dalších zajímavých informací naleznete zde. Pokud můžeme z naší strany cokoliv doplnit, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře.

Ing. Martina Horáčková

Marketing

+420 776 278 331
horackova@datasys.cz