PŘÍPADOVÁ STUDIE: DIGITALIZACE PRÁCE BALÍKOVÝCH DORUČOVATELŮ ČESKÉ POŠTY

PŘÍPADOVÁ STUDIE: DIGITALIZACE PRÁCE BALÍKOVÝCH DORUČOVATELŮ ČESKÉ POŠTY

Zajímají vás konkrétní výsledky naší práce? Případová studie je vhodným nástrojem k její komplexní prezentaci.

Přečtěte si, jak jsme pomohli České poště a vnesli ducha digitalizace do jejích procesů!