Představujeme nový produkt: DS Krizové Informační Centrum (KIC)

Představujeme nový produkt: DS Krizové Informační Centrum (KIC)

Ohrožení zdraví zaměstnanců, přerušení výroby, zpozdilý servisní zásah… Tyto i jiné situace mohou negativně ovlivnit chod organizací a narušovat jejich byznys. Řešení přitom může být jednoduché – založené na informačním systému KIC napojeném na monitorovací prvky včetně IoT a komunikační služby. Právě tak ve zkratce funguje náš nový produkt.

Přejděte na web kic.datasys.cz, kde KIC komplexně představujeme.

Řešení, které pomáhá předcházet krizím

Vytváří nadstavbu nad stávajícím software i technologiemi, jako jsou IoT zařízení, bezpečnostní čidla a další, a umožňuje centralizovaně řídit krizové, ale i procesní a provozní situace. Pokud libovolný monitorovací systém zaznamená potřebu informovat ohroženou skupinu nebo řešitele nastalé situace, KIC jim rychle a spolehlivě předá zprávu. Uplatnění tak nachází především u:

  • firem provozujících své aktivity v komplikovanějších prostorách,
  • společností s částečně nebo plně automatizovanou výrobou,
  • organizací zajišťující zákazníkům dodávku svých technologií,
  • subjektů se zvýšeným rizikem napadení,
  • projektů poskytující servisní služby velkému počtu uživatelů.

Právě těm pomáhá s ochranou majetku a zdraví nejen zaměstnanců, stejně jako s řešením potenciálních i právě probíhajících závad na dodávaných technologiích či výrobních linkách.

Funguje jednoduše

Přijímá informace z více zdrojů, např. ze senzorů IoT, nouzových tlačítek, automatizovaných vyhodnocovacích čidel apod. Ty vyhodnocuje na základě definovaných scénářů, a následně rozesílá kontaktním osobám informační zprávy s možností zpětné reakce.

Nastavení scénářů probíhá individuálně pro každý provoz a situaci, stejně jako výběr jednotlivých informačních kanálů. KIC přivolává do akce pomocí SMS, IM, DataSMS, hlasovým voláním, hlasitým rozhlasem apod.

Může zachraňovat životy i šetřit zdroje

Řešení pomáhá zajistit distribuci informací v krizových situacích. Výrazně snižuje škody a ochraňuje nejcennější hodnotu společnosti – lidské životy. To ale není jediná přidaná hodnota. Jeho misí je zabraňovat finančním ztrátám kvůli zastavení provozu firmy. Zároveň střeží prvky kritické infrastruktury. Nenadálé události s ním zkrátka mají jasná řešení.

Řešte krizové situace pomocí předdefinovaných scénářů a kampaní. KIC pomáhá jednoduše, efektivně, snadno se používá a klade důraz na ergonomii.

Více na kic.datasys.cz