Nejčastější mýty o kybernetické bezpečnosti firem a organizací

Nejčastější mýty o kybernetické bezpečnosti firem a organizací

V dnešní době je kybernetická bezpečnost stále více důležitá. Přesto se o ní vyskytuje mnoho mýtů a mylných představ, jež ji bagatelizují. Je to ale právě kybernetická bezpečnost, která chrání firemní data a informace. Jakékoliv „povídačky “ mohou mít fatální následky. Zde jsou nejčastější mylné představy, s nimiž se při naší praxi setkáváme. 

 

1. „Kybernetická bezpečnost je pouze zodpovědností IT oddělení“

Kybernetická bezpečnost by měla být zodpovědností celé firmy, nikoli pouze IT oddělení. Největší díl tíhy přitom vždy padá na hlavu vedení a managementu. Je v zájmu všech, aby byl s bezpečnostními postupy a obeznámen každý zaměstnanec a aby každý věděl i to, jak identifikovat potenciální hrozby.   

TIP #1: Skvěle se osvědčují pravidelná školení o kyberbezpečnosti v on-line podobě. Pro tyto potřeby jsme nachystali řadu propracovaných školení. Dejte nám vědět, pokud o ně máte potenciální zájem.  

 

 2. „Nemusíme se starat o bezpečnost, protože nejsme velká firma“ 

Tento mýtus je velmi nebezpečný. Cílem kybernetického útoku může být každá firma bez ohledu na to, zda je velká nebo malá. Mnoho malých firem zatím neprovedlo bezpečnostní opatření, takže jsou snadným terčem. Opatrnost je důležitá také tehdy, pokud k datům mají přístup externí dodavatelé služeb.   

 

3. „Bezpečnostní software nás chrání před všemi hrozbami“ 

Bezpečnostní software je velmi důležitý, před všemi hrozbami ale firmu ochránit nemůže. Útočníci stále vymýšlejí nové způsoby, jak bezpečnostní opatření obejít, a proto je nezbytná obezřetnost a strategický bezpečnostní plán – ideálně průběžně aktualizovaný a beroucí v potaz všechny možné scénáře.  

TIP #2: Nenechte nic náhodě a svěřte zabezpečení vaší firmy týmu odborníků tvořících vzdálené bezpečnostní centrum. Nemusí být drahé, vždy na něj ale je spolehnutí. Více info zde 

 

4. „Pokud máme silné heslo, nemusíme se starat o bezpečnost“

Silné heslo je základ (vždy navíc doporučujeme dvoufaktorovou autentizaci). Myslet si ovšem, že toto opatření bude dostatečné pro ochranu důležitých dat, je však velmi naivní. Útočníci navíc používají různé metody, aby se k heslu dostali, třeba phishingové e-maily.  

 

5. „Bezpečnostní opatření jsou příliš drahá“ 

Zachovávání kybernetické bezpečností může být nákladné, ale náklady po útoku bývají mnohonásobně vyšší. Nejde jenom o finanční ztráty, únik dat často provází také ztráta důvěryhodnosti u zákazníků. Prevence je vždy jednodušší a levnější než řešení problému, který se již vytvořil.  

 

Všechny tyto domnělé pravdy je třeba brát v potaz. Pokud nechcete nic nechat náhodě, inspirujte se třeba naším bezpečnostním desaterem