Microsoft List v Microsoft Teams

Microsoft List v Microsoft Teams

V rámci SharePoint Online prostředí je již dostupná nová funkcionalita, Microsoft List. Tyto listy lze vytvářet přímo v Teams.

Následuje popis, jak takové listy vytvářet.
 

Přidat kartu

Kliknutím v kanálu na ikonu  se zobrazí výběr aplikací.
V seznamu je potřeba najít následující ikonu.

 

Záložka

Po výběru aplikace se vytvoří nová záložka.

 

První výběr

Následuje volba, jestli chceme použít do záložky již vytvořeny List nebo budeme vytvářet nový od začátku.

 

Volba: Přidejte existující

Zde lze vybrat z již existujícího seznamu. Aplikace doporučí ze seznamu vytvořených v aktuálním týmu a nebo lze vložit url adresu seznamu z jiného SharePointu webu.

 

Volba: Vytvořte seznam

Seznam lze vytvořit buď komletně od začátku …

… a nebo z předem připravené šablony.

Aktuálně je k dispozici 11 šablon, ale do budoucna se seznam šablon určitě rozroste.
 

Vytvořit: Prázdný seznam

Touto volbou budete vytvářet kompletně všechno. Nejdříve je potřeba zvolit název a popř. popis. barvu a ikonu.

A následně je potřeba vytvořit sloupce. Sloupce se vytvářejí stejně jako v původních SharePoint seznamech:
– přímo v pohledech kliknutím na tlačítko „Přidat sloupec
– v nastavení seznamu
 

Vytvořit: Z excelu

Pomocí připraveného excelového souboru lze vytvořit kompletně celý list. Nevýhodou může být, že v případě nedokonalého exceloveho souboru se mohou vytvořit sloupce v nevhodném formátu a to je potřeba ručně opravit.

 

Vytvořit: Z existujícího seznamu

Při výběru této volby provede akce kopii struktury zdrojového listu do nového.

 

Vytvořit: Ze šablony

Při výběru šablony se automaticky založí všechny sloupce k šabloně a následně si lze ještě trochu pohrát (přidat/odebrat) sloupci.