Maintenance

Maintenance je soubor služeb obsahující dvě položky: Hotline a Problem Support a Free Upgrade

Maintenance je nedílnou součástí prodeje a není možné koupit licenci software bez této součásti.

Hotline a Problem Support

Možnost využití  Problem Support po dobu platnosti Maintenance.
Poskytování Hotline a Problem Support  se řídí podmínkami poskytování hotline ve středisku technické podpory společnosti DATASYS s.r.o.
Support může zákazník získat pomocí faxu, elektronické pošty nebo Webu.

Telefony a adresy jsou standardní DATASYS hotline:

e-mail: support@datasys.cz,
telefon: +420225308250,
www: https://helpdesk.datasys.cz

Společnost DATASYS s.r.o. si vyhrazuje právo měnit podmínky poskytování hotline dle svého uvážení (telefon, fax, Email adresa, doba odezvy).

Způsob hlášení problémů a způsob komunikace:

E-mail, web, fax

Doba započetí řešení problému:

do 24 hodin po nahlášení problému, v pracovních dnech od 8 do 17 hodin.

Hotline a Problem Support obsahuje:

Technickou podporu pro instalaci a konfiguraci produktu.
Technickou podporu pro administraci systému.
Technickou podporu při řešení problémových stavů.
Veškerá technická podpora se vztahuje pouze na verzi produktu, která je právě v prodeji, a na provedení upgrade z předchozí verze na aktuální verzi produktu.

Hotline a Problem Support NEOBSAHUJE:

Zásahy na místě nebo online u zákazníka.
Technickou podporu na jiné produkty než produkty společnosti DATASYS s.r.o.
Jakákoliv školení (instalace, administrace produktu, školení uživatelů).
Řešení problémů po telefonu.
Řešení problémů mimo pracovní hodiny.
Technickou podporu na starší verze produktu.

Free Upgrade

Možnost získání upgrade produktu zdarma (za cenu zaslání nového balení dle aktuálního ceníku) na všechny nové verze, Service Packy (SP) a hotfixy, které budou uvedeny na trh v ostré verzi v době platnosti Maintenence.
Pokud není platná Maintenance, nelze nainstalovat žádné nové Service Packy ani fixy ani nové verze – případná instalace těchto komponent je považována za porušení licenčních podmínek.
V rámci Free Upgrade je možné žádat pouze o upgrade na aktuální verzi produktu.

Platnost Maintenance

Maintenance je platná 1 rok od vydání základního aktivačního klíče společností DATASYS s.r.o. (vydání rozšiřujícího klíče nemění platnost Maintenance).
Pro testovací klíče (tzv. evaluation key) je maintenance omezena jen na Hotline a Problem Support a to pouze na dobu platnosti klíče.
Maintenance se vztahuje pouze na legálně získané komponenty.

Prodloužení Maintenance

Cena prodloužení maintenance se řídí aktuálním ceníkem a vypočítává se z ceníkové ceny produktu (EUP – end user price) aktuální verze produktu, k datu podání žádosti o prodloužení maintenance.
Cena se vypočítává vždy ze všech  získaných komponent.
Počátek platnosti prodloužení maintenance začíná vždy dnem následujícím po dni skončení platnosti předchozí maintenance (i v případě, že prodloužení Maintenance je zaplaceno  po vypršení platnosti předchozí Maintenance).

Pokud chcete prodloužit platnost Maintenance, je nutné dodat následující doklady:

Objednávku prodloužení Maintenance.
Zaslat identifikaci licencí, na něž se bude Maintenance vztahovat.

Jak získat Free Upgrade v rámci Maintenance?

O Free Upgrade je možné žádat pouze v době platnosti Maintenance (nikoliv po jejím vypršení) a vždy lze žádat pouze o aktuální verze nikoliv o starší verze produktu.

Free upgrade je možné získat:

Na webu produktu (zdarma, pokud je uvolněn k distribuci pomocí Internetu).
Zásilkou nového balení produktu (placená služba dle aktuálního ceníku – za cenu poštovného, balného a datových nosičů).

Zásilka nové verze v rámci Maintenance.

Pokud žádáte o zaslání nové verze, je nutné zaslat následující dokumenty a splnit tyto předpoklady:
Mít platnou maintenance.
Zaslat objednávku nové verze.
Zaslat kopie faktury nebo doklad o zaplacení produktu.
Zaslat všechny ostré aktivační klíče předchozí verze – kopie Licenčních certifikátů – včetně případných rozšiřujících klíčů, pokud předchozí verze již byl upgrade, dodat i klíče původní verze

Obraťte se na nás, poradíme vám!

Zanechte nám zprávu, brzy se vám ozveme.

Zdeněk Kubišta

Zdeněk Kubišta

garant oddělení Komunikace