Kyberbezpečnost prakticky: Jak systematicky vyhodnocovat a řídit bezpečnostní rizika v rámci firemní sítě

Kyberbezpečnost prakticky: Jak systematicky vyhodnocovat a řídit bezpečnostní rizika v rámci firemní sítě

Bezpečnost sítě je pro každou firmu velmi důležitá. Podstatné je se chránit před vnějšími hrozbami jako jsou hackerské útoky, stejně jako před interními riziky – třeba neoprávněnými přístupovými právy zaměstnanců nebo komplexně chybně nastavenými firemní politikami. Pro realizaci správných rozhodnutí je proto klíčová bezpečnostní rizika vyhodnocovat a řídit. Jak na to? Tento článek shrnuje základní kroky a přináší dílčí doporučení. 

 

1. Identifikujte kyberbezpečnostní zranitelnosti a hrozby

Prvním krokem při řízení bezpečnostních rizik je identifikace potenciálních hrozeb a rizik pro vaši firemní síť. Dává to smysl – když nepřátele identifikujete, pojmenujete a poznáte, můžete se na ně snáze připravit. 

Začněte tedy analýzou vaší sítě. Zjistěte také, jaká jsou vaše slabá místa a jaké hrozby existují. Víte, co je malware, phishing, útoky DDoS nebo ransomware? Důkladné prozkoumání vašeho stavu a možných zranitelností vám poslouží jako pevné základy pro další kroky. 

TIP #1: Seznamte se s 10 nejčastějšími typy kybernetických útoků 

2. Ohodnoťte rizika

Jakmile zjistíte, jaké jsou vaše slabiny a co se může stát, přijde vhod provést hodnocení rizik. To zahrnuje posouzení pravděpodobnosti výskytu hrozby a vážnosti následků, pokud by se stala skutečností. Zde doporučujeme také zvážit, jaké jsou náklady na prevenci a ochranu proti jednotlivým hrozbám. Posouzení rizik jako takových není odděleno od toho, čeho chce vaše společnost dosáhnout, a mělo by podporovat vaše organizační cíle. 

3. Navrhněte opatření

Na základě analýzy současného stavu a hodnocení rizik můžete navrhnout akční kroky k minimalizaci a řízení rizik. Tato opatření by měla zahrnovat změny v politikách a postupech vedoucí ke zlepšení zabezpečení a monitorování sítě. Dobrým krokem jsou také důkladná, systematická a pravidelná kyberbezpečnostní školení zaměstnanců 

TIP #2: Jsme přesvědčeni, že nejlepší odpovědí na bezpečnostní hrozby jsou poučení a odolní zaměstnanci. Jako experti na IT bezpečnost jsme dali dohromady řadu ucelených kurzů, které vám pomohou zvýšit odbornost vašich lidí. V současné době disponujeme kurzy Základy IT bezpečnosti, Fyzická bezpečnost, Sociální inženýrství a phishing, Práce na dálku, Elektronická pošta a Bezpečnost na webu. V případě zájmu umíme vytvořit kurzy na míru bezpečnostních politik a procesů vaší společnosti. 

4. Implementujte opatření

Teorii je vždy potřeba převést do praxe, takže strategii navrženou v plánu řízení rizik je nutné implementovat. Konkrétně může jít např. o aktualizaci vašich firemních politik a postupů, nákup nového softwaru nebo hardwaru pro zabezpečení sítě, aktualizaci stávajícího softwaru, školení zaměstnanců, zlepšení zabezpečení hesel (základem je dvoufaktorová autorizace) či šifrování dat.  

TIP #3: Skvělým vodítkem může být našich 10 kroků pro nastolení kybernetické bezpečnosti v každé organizaci.  

5. Monitorujte a aktualizujte bezpečnostní plán

Posledním krokem při řízení bezpečnostních rizik je pravidelné monitorování a aktualizace vaší sítě. Monitoring zpravidla zahrnuje sledování příznaků neoprávněného přístupu nebo anomální aktivity. Aktualizacemi potom rozumíme pravidelný update softwaru a hardwaru, který zajistí maximální bezpečnost a minimalizaci potenciálních bezpečnostních problémů. Důležité je také vést záznamy o všech bezpečnostních opatřeních a aktualizacích, aby bylo možné provádět audity a posuzovat efektivitu. Pokud dojde k bezpečnostnímu incidentu, záznamy umožní také zjistit, jak se daná situace mohla stát a jak ji v budoucnu předejít. 

 

Vyhodnocování a řízení bezpečnostních rizik by mělo být pravidelným procesem, nemělo by se na něj zapomínat. Kybernetické hrozby se neustále vyvíjejí a nové zranitelnosti se objevují každý den. Strategie účinných bezpečnostních opatření je proto v dnešní době téměř nutností.  

Pokud potřebujete s nastolením kybernetické bezpečnosti pomoci, víte, na koho se obrátit.