Krizová komunikace jako nástroj pro ochranu zdravotnických zařízení

Krizová komunikace jako nástroj pro ochranu zdravotnických zařízení

Zdravotnická zařízení spadají mezi tzv. měkké cíle – místa se zvýšeným pohybem osob v neobvyklém rozpoložení, kde je větší pravděpodobnost výskytu agresivity. Proč je ostražitost na místě a jaké se nabízejí možnosti řešení?

 

Nemocnice, polikliniky, ordinace a bezpečnostní rizika

Nízká úroveň zabezpečení proti násilným útokům a zároveň vysoká koncentrace osob. Právě to jednotlivé zdravotnické zařízení spojuje. Jejich vybavení stejně jako personál může být cílem agresivity pacientů, psychicky nemocných osob i ozbrojených útočníků. Není to tak dávno (2019), kdy Českem otřásla střelba v ostravské nemocnici, a další zprávy o napadení zdravotnického personálu zaznívají v médiích poměrně často.  

Lidské násilí však není jediný problém, který může zdravotnická zařízení ohrozit a narušit jejich fungování. Jedná se o organizace s řadou dílčích podpůrných procesů nezbytných pro řádné zajištění péče a svízel může nastat i v oblasti jejich interního zajištění – např. při výpadku nějakého technologického celku nebo i poruše jednoho konkrétního zařízení, a to nejen přístroje lékařského, ale i zařízení běžného, jako je např. výtah.  

Prvním krokem k bezpečnosti ve zdravotnictví je důkladná analýza prostředí  

Určitou formu bezpečnostní politiky dnes má každá nemocnice, odlišují se však v jejím znění i v praktické realizaci. Základem úspěchu je vždy poctivé zmapování terénu a jeho specifik. Nemocnice jsou přitom z hlediska bezpečnosti něco jako ,,města ve městě” – zahrnují prostory, komunikace a ulice, které dále doplňují oddělení se svými vlastními bezpečnostními a režimovými specifiky. Rizika zde jsou široká a většinou vyvstávají v oblasti personální, objektové, administrativní a kybernetické bezpečnosti 

Účinné ochraně před nenadálými situacemi musí předcházet seznámení s provozem areálu, zjištění krizových míst (co se poškozuje, ztrácí, rozbíjí apod.) a zvážení všech potenciálních rizikových scénářů. Na základě všech skutečností se poté zpracovává návrh (a posléze i realizace) opatření.  

Zvládnutá krizová komunikace = základní pilíř úspěchu

Zavedení bezpečnostních kamer a spolupráce s bezpečnostní agenturou bývají první kroky k zajišťování pořádku. Další postup se většinou odvíjí od výše rozpočtu daného zařízení a míří od základních opatření po ty nejspecifičtější 

Přínosné a přitom nákladově velmi efektivní bývá řešení varovného informačního systému. Přidaná hodnota spočívá v jeho pružné přizpůsobitelnosti cílovému prostředí a v tom, že jej lze napojit na široké množství komunikačních kanálů. Mnoho krizových situací může mít rychlé řešení, když jsou o nich včas a efektivním mechanismem informováni správní lidé 

Krizové Informační Centrum (KIC) – poplachový, zabezpečovací a tísňový systém

KIC je systém, který na základě událostí a předem definovaných scénářů předává informace. Ve své podstatě standardizuje postupy řešení krizových situací, a tak minimalizuje škody, které kvůli nim mohou vzniknout.  

Jak v praxi funguje? 

Pojďme se podívat na konkrétní případ – agresivní pacient napadne lékaře. V případě, kdy má zdravotnické zařízení zavedený KIC, personál ví, že si může přivolat pomoc použitím panického tlačítka. Po stisknutí se vše odvíjí podle nastaveného plánu a systém automaticky jedná: 

  • Volá pomoc – Obrací se na vedoucího ochranky a také strážného v budově. Zprávu jim doručuje pomocí DataSMS, jež zahrnuje i přesnou lokalizaci napadeného lékaře. Strážný se ihned vydává na místo incidentu. 
  • Pomáhá řešit problém – Jelikož se jedná o řešení komplexní, může varovný scénář myslet na vše. O nebezpečí např. upozorňuje textovou zprávou do mobilní aplikace všechny zaměstnance na patře či v blízkém okolí. Ke konfliktu zároveň již přichází strážný, který agresora uklidňuje.  
  • Reportuje – Jednotlivým účastníkům posílá po celou dobu informační zprávy a souhrn po skončení odesílá e-mailem kompetentní osobě.  

Možnosti scénářů jsou však nepřeberné. Řešení může místo textových zpráv např. zobrazovat notifikace na monitorech všech v okolí, zavolat na mobil, spustit výstražný alarm či rozhlasové hlášení.  

Významnou roli sehrává KIC také při řešení servisních požadavků. Jelikož dynamicky propojuje týmy, ve kterých se lidé střídají na svých pozicích, informuje vždy osoby kompetentní a zároveň přítomné na pracovišti (nikoliv ty, kteří službu právě nemají). Za zmínku stojí také kontextové poplachy dle různých evidencí a stavů (např. zasílání zpráv pouze lidem, kteří jsou aktuálně na patře).  

Zajišťování bezpečnosti je nikdy nekončící proces. Zvládnutá komunikace však umí efektivně pomáhat při nejrůznějších situacích a poruchách. KIC je ideálním řešením v případech, kdy potřebujete své lidi spolehlivě informovat (přes téměř libovolné prostředí – od SMS, e-mailu, rozhlasu, po datové zprávy přes Messenger, WhatsApp a další) a zároveň dostávat upozornění o tom, že vaše sdělení obdrželi.  

Dejte nám vědět, kdy můžeme Krizové Informační Centrum a jeho možnosti představit ve vašem prostředí.  https://kic.datasys.cz/