Greenbone – zelený ochránce vaší IT bezpečnosti

Greenbone – zelený ochránce vaší IT bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost je stále aktuálnější téma. Problémem je paradigma, že se stále soustředíme na možného útočníka a nikoliv na samotnou kybernetickou bezpečnost. K úspěšnému útoku jsou přitom důležité jak schopnosti útočníka, tak dosažitelnost jeho cíle a zranitelná místa, kterých může využít.

Nutnost každé firmy být ve střehu pramení z vlastní zranitelnosti a z ní vyplývajících ztrát. K opatrnosti ale už vybízí i legislativa a nové regulační změny, především Směrnice EU o NIS a GDPR.

Vulnerability manager Greenbone monitorujete vaši IT infrastrukturu úhlem pohledu útočníka, tedy z vnějšku, a zaměřuje se na všechny možné slabiny. Je výborným doplňkem reaktivných bezpečnostních nástrojů jako je firewall. Jednotlivé mezery spolehlivě identifikuje, vyhodnotí jejich rizikový potenciál a doporučí opatření k jejich nápravě.

Slabá místa IT infrastruktury bývají nenápadná. Často je podceňována vzájemná závislost zdánlivě nesouvisejících skutečností, například:

  • Odvětví dopravy nemůže fungovat bez energie, protože benzínky potřebují elektřinu.
  • Energetika potřebuje telekomunikační sítě, jelikož je využívá k dálkovému ovládání rozvaděčů a rozvoden.
  • Zdravotnictví se neobjede bez dopravních prostředků, protože jenom s nimi poskytuje náležitou péči a distribuuje léky.

V tomto seznamu bychom mohli dále pokračovat. Jelikož je každodenní život stále interaktivnější, potenciální hrozby nacházíme na každém kroku. Schopní hekři si slabin vašeho byznysu mohou povšimnout.

Greenbone se nejvíce osvědčí v oblastech:

Řešení je dodáváno s otevřeným kódem a může být naimplementováno do 10 minut. Každý den provádí více než 54 000 testů zranitelnosti, čímž odhaluje nejen chyby v programování či nesprávné konfigurace a neoprávněné instalace, ale především nesčetná další rizika, kterých si jiné bezpečnostní nástroje nedokáží povšimnout.

Je důležité si uvědomit, že bezpečnost IT je proces. Management zranitelností je jeho základem. Rádi budeme vaším partnerem v cestě za kybernetickou bezpečností.