Datové schránky – základní pilíř českého eGovernmentu, za kterým stojí DATASYS

Datové schránky – základní pilíř českého eGovernmentu, za kterým stojí DATASYS

Nástroj pro elektronickou komunikaci se státem a všemi jeho institucemi doposud používalo jen cca 10 % českých občanů. Přestože fyzických osob se povinnost nakonec netýká, letošní rok počet uživatelů naroste. Informační systém Datových schránek je už více než 13 let ,,denním chlebem” našeho týmu, od začátku v něm totiž stojíme na straně subdodavatelů.

 

Státem garantovaný nástroj elektronické komunikace

Většině české populace jsou Datovky alespoň teoreticky známé – zjednodušeně se jedná o systém vizuálně velmi podobný e-mailové schránce, který slouží ke komunikaci s orgány veřejné moci. Jejich provoz upravuje zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Vše, co se přes datovou schránku pošle, má stejnou právní platnost jako papírový dokument doručený na úřad.  

Cílem současné vlády a také logickým krokem vyplývajícím ze stále většího rozvoje technologií je přesun komunikace úřadů a občanů do online prostředí: 

  • Občanům jejich používání šetří čas strávený ve frontách a na úřadech celkově. 
  • Stát snižuje náklady spojené s byrokracií.  
  • Všichni zúčastnění zvyšují šance na úspěšné doručení zprávy a zároveň mohou zpětně prokázat doručení dokumentů.  

Datová schránka je ve své podstatě také úložiště dokumentů. Na základě ověření totožnosti vlastníka funguje s maximální mírou ochrany. Běží zdarma, kdekoliv a kdykoliv. Využít lze nejen pro komunikaci s úřady, ale také pro jednání s dalšími subjekty systém využívajícími – např. s pojišťovnami, bankami, mezi firmami či jinými podnikajícími fyzickými osobami navzájem.  

 

V roce 2023 stát Datovku zřídí všem právnickým osobám

Doposud se povinnost využívat datovou schránku vztahovala na všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a právnické osoby zřízené zákonem. Zákonný požadavek připadal také na organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáty, daňové poradce, statutární auditory, insolvenční správce, znalce a soudní tlumočníky a překladatele. Novou skupinou uživatelů se letošní rok stávají všechny právnické osoby, mezi něž patří např. 

  • spolky, 
  • nadace, 
  • ústavy, 
  • obecně prospěšné společnosti, 
  • společenství vlastníků jednotek, 
  • různorodá sdružení.  

Povinnosti komunikovat s úřady výhradně prostřednictvím datové schránky neuniknou ale ani fyzické osoby podnikající, tedy všichni živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné.  

Noví uživatelé se nemusí o nic starat. Datové schránky se jim aktivují automaticky. Přihlašovací údaje získají v doporučeném dopisu, který ve svých poštovních schránkách mohou očekávat v období od ledna až do konce března. V tomto období stát denně zavede cca 50 tisíc nových schránek, dohromady pak bude součet všech nováčků čítat zhruba 2, 2 milionu.  

 

Datové schránky se doposud využívaly jen málo

Systém funguje od roku 2009, doposud s ním ale aktivně komunikovaly pouze firmy, pro které byly povinné.  Přestože lze Datovku vnímat jako bezpečného, důvěryhodného a levného pošťáka fungujícího nonstop a bez čekání, z celkového počtu 1, 4 milionu schránek v roce 2021 jich na běžné občany a drobné podnikatele připadalo pouze 600 tisíc. Právě tuto skutečnost chce stát změnit a oficiální komunikaci co nejvíce digitalizovat. Cílem je také zabránit obstrukcím při doručování dokumentů bez nutnosti rozlišovat, zda se jedná o doručování soukromoprávního dokumentu, anebo dokumentu obsahujícího veřejnoprávní úkon. Za doručené budou oba druhy považovány v momentě, kdy se její majitel do datové schránky přihlásí.V případě, že k přihlášení do systému nedojde, existuje i takzvaná fikce doručení. Podle ní je dokument považován za doručený do 10 dnů od momentu, kdy se v systému objevil. 

 

DATASYS a ISDS 

Náš tým se do vývoje Datových schránek zapojuje od začátku jako subdodavatel. Na svědomí máme kompletní vývoj portálu a hardwarovou infrastrukturu. Začátek tohoto roku pro nás byl významný, ukončili jsme totiž více než roční práci na vývoji a implementaci systému běžícího na pozadí. První lednové dny nám také opepřil útok hackerů. Kybernetickou bezpečnost datových schránek totiž střeží právě naši specialisté.  

 

Úřadujte bez čekání. Pokud ještě datovou schránku nemáte, vězte, že vám ušetří spoustu času. Založit si ji můžete přes Portál občana, Identitu občana nebo návštěvou Czech POINTU.