DATASYS se stal členem Hospodářské komory ČR

DATASYS se stal členem Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnější reprezentant české podnikatelské sféry. Sdružuje více než 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 129 oborových asociacích. Jejími členy je než 60 ze 100 největších českých firem. Nově se mezi ně řadíme i my.

 

Hospodářská komora ČR = největší tuzemská podnikatelská síť

Posláním HK je vytvářet příležitosti pro podnikání. Prosazuje a podporuje totiž opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v naší zemi. V konečném důsledku má její aktivita značný vliv na ekonomickou stabilitu státu. Je také připomínkovým místem pro podnikovou legislativu ČR a uplatňuje podněty podnikatelů ke vznikajícím zákonům a novelám. Jejím členem se může stát každá právnická osoba nebo fyzická osoba vlastnící živnostenské oprávnění a mající sídlo podnikání v ČR.

Mezi hlavní oblasti činnosti HK ČR patří:

  • šíření znalostí a informací o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit a hospodářských styků se zahraničím,
  • poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
  • vzdělávací činnost,
  • spolupráce s orgány státní správy a místních samospráv,
  • propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů,
  • zřizování zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a rekvalifikace,
  • účast na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podpora školských zařízení zřízených k tomuto účelu.

Věříme, že naše členství přinese řadu podnětů!

Osvědčení členství DATASYS si můžete prohlédnout zde.