Chystáme novinky v rámci našeho systému ELISA SECURITY MANAGER

Chystáme novinky v rámci našeho systému ELISA SECURITY MANAGER

Informační technologie se bezpřestání posouvají vpřed a i my neustále sledujeme a vyhodnocujeme možnosti, které přinášejí. I v tomto směru se snažíme reagovat na aktuální trendy a požadavky zákazníků při vývoji našeho řešení ELISA SECURITY MANAGER, které vyhovuje potřebám většiny organizací a je v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti kladenými na významné informační systémy.

Na základě našeho nepřetržitého výzkumu jsme odhalili potřebu řady vylepšení. V následujícím měsíci, tedy listopadu 2019, bude ELISA vydána ve verzi 4.4., která přinese níže zmíněné novinky.

 • Podpora až 10 různých úložišť logů s nezávislým nastavením retence dat.
 • Přepracování exportů dat:
  • export dat i ze zavřených indexů, tzn. z dlouhých časových období,
  • export RawData.
 • Upgrade NXlog na verzi 4.5.
 • Utilizace CPU a využití disku zobrazováno v analytickém rozhraní.
 • Automatické vytváření indexů pro dny, kdy nebyla ELISA v provozu → umožnění vyhledávání i přes tyto časové intervaly.
 • Integrační příručka

a mnoho dalšího…
ELISA 4.4 zůstává stále robustní, výkonné, přitom však nákladově nenáročné řešení pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí.
Obrázek