Realizujeme projekt Safe City

Vytváříme jednotnou hardwarovou a softwarovou platformu pro bezpečné město (Safe City), která poskytne rozhraní k monitoringu a základnímu ovládání veškeré infrastruktury měst, a to včetně nadstavbových aplikací.

Tento projekt je  je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR).

EU