7 záležitostí, které v IT světě změnil COVID

7 záležitostí, které v IT světě změnil COVID

COVID-19 počátkem roku 2020 udeřil jako tsunami, smetl zavedené operace i procesy a přinutil vedení společností rychle identifikovat a nasadit přijatelné alternativy. Nyní, kdy se zdá, že virová hrozba postupně ustupuje, je čas shlédnout na radikálně transformovaný svět a přemýšlet, zda změněné postupy obstojí v ,,novém normálním” obchodním světě.

Zde je náš nezaujatý a spíše stručný pohled na 7 záležitostí, které transformovaly svět informačních technologií, a pravděpodobně zůstanou novým standardem.

Pohotové jednání je nutnost

Náhlý a nečekaný příchod pandemie otřásl jádrem podniků a přinutil je hledat alternativy k dlouho zavedeným obchodním operacím. Agilita se rychle stala nejvyšší prioritou, protože se změnilo chování spotřebitelů a selhaly pevné distribuční řetězce. Globální změny bylo nutné urychleně přijmout a přizpůsobit se. Na druhé straně ale tato situace ukázala, že je možné dříve nepředstavitelným tempem bezpečně transformovat klíčové operace a služby. Schopnost škálovat, zmenšovat etc. a znalost nákladů se stala klíčem nejen k IT.

Digitální transformace poskočila vpřed

Mnoho podniků bylo iniciativní už před rokem 2020, COVID ale přinutil zrychlit všechny. Kvůli sociálnímu distancování, vzdálené práci a omezení kontaktů musely některé organizace přijmout digitální svět a začít jednat způsobem, který jim byl doposud cizí. Zavedené zvyky a způsoby práce se proměnily téměř všude. Digitální transformace je i nyní žhavým tématem společností po celém světě. Pozornost se věnuje dříve okrajovým technologiím. Musela se změnit i tolerance vůči riziku, protože bez nových kroků se byznys nemusel udržet. Jednak jsou najednou mnohem více využívané modely založené na AI, jednak se upravily i relativně triviální operace, jako procesy přihlašování zaměstnanců k práci nebo automatické nastavování času projektu. IT společnosti se kreativně přizpůsobují četnosti a rozmanitosti automatizačních projektů. Mnoho organizací prokázalo, že se dokáže změnit i za velmi nepříznivých podmínek, a je jisté, že akcelerace bude pokračovat.

Spolupráce se stala rutinou

COVID přinutil IT firmy uznat hodnotu partnerské spolupráce. Jenom spojení s interními a externími partnery dovoluje v IT získávat přístup ke znalostem a zdrojům nezbytných k tomu, aby zůstaly o krok před konkurencí. Přechod na ekosystémový přístup vyžaduje, aby vedoucí IT oddělení konstruktivně spolupracovali s externími protějšky. Např. správa dodavatelů vyžaduje schopnost jasně formulovat potřeby a přesně měřit výkon každého dodavatele. Ať už jde o technologie zabudované do produktů, nebo cloudové nástroje pro výrobu a spolupráci, ekosystémy budou nadále důležité, protože posilují a chrání konkurenční pozice.

Rozšířilo se povědomí o bezpečnostních hrozbách

Jen málokterá společnost byla připravena čelit novinkám, ale i nenápadným úderům. Vznikající technologické hrozby, jako je ransomware apod., poskytují podnikům alespoň drobná vodítka, co lze očekávat a jak se připravit a reagovat. COVID zasáhl tvrdě a přinesl s sebou zvýšení kritických operací. Najednou nebyl čas na šestiměsíční hodnocení různých technologických možností nebo na vytvoření dlouhodobého plánu pro dodržování předpisů. IT lídři těmto hrozbám přikládají stejnou váhu jako přírodním katastrofám a vnímají nutnost jasně definovat bezpečnostní strategie a plány obnovy po kritických událostech.

IT ovládá podniková řešení

Když pandemie ochromila dlouholeté obchodní operace, IT vykročilo vpřed, aby poskytlo řešení. Podniky s pokročilými technickými schopnostmi stále vytvářely nové produkty a služby. Začaly se měnit možnosti doručování (i my přišli s řešením vlastních ParcelBoxů pro bezobslužný odběr zboží), telekomunikační služby, jako je MS Teams nebo Zoom, musely přidat v rámci rozsahu i funkcí, a takto můžeme pokračovat. Ti, kteří dokázali provést inovace rychle a efektivně, dokázaly nejen přežít, ale i prospívat. COVID však zvýšil i očekávání podniků. Teď, když všichni vědí, co je možné, panuje mnohem menší tolerance vůči dlouhým dodacím lhůtám, zpožděním a výmluvám, že něco nemůže fungovat.

IT více proniká do finančnictví

Informační technologie převzaly vedení i ve finančních inovacích – zejména v technologicky zaměřených oblastech, jako je bezkontaktní obchod. Pandemie zvýšila poptávku spotřebitelů po schopnosti provádět transakce a zpracovávat platby bez dotyku hotovosti, karet nebo klávesnic. To, co by v tomto směru trvalo roky, se transformovalo za pár měsíců.

Změnili se nároky na pracovníky v IT

Doba přináší řadu zcela nových výzev, pro které potřebuje schopnosti nového typu IT odborníků. Většina IT pracovníků teď přitom funguje vzdáleně. Již od juniorních pozic se vyžaduje pracovat s minimálním dohledem, a zároveň zůstává nutnost zapojovat se a aktivně jednat. Tyto potřeby a posun v požadavcích na spolupráci otevírají dveře flexibilnějším osobnostem. Při pohledu na rychlost, kterou se evidentně dá pracovat, se zdůraznila neefektivnost řady procesů a pozic. Vzniká proto mnoho autonomních a velmi efektivních týmů s agilním stylem řízení.

Je zřejmé, že svět už nikdy nebude stejný a technologie v něm budou zastávat stále důležitější místo. Je něco, čím se tento výčet dá rozšířit? Budeme rádi za náměty v komentářích na našich sociálních sítích.