Komunikační hubMobilChange™ Komunikační hub

Workflow

Co je komunikační hub?

Jak to funguje

Rozhraní mezi různými komunikačními službami a Vašimi informačními systémy.

Jak to funguje
Jak to funguje

Umožňuje oslovit adresáty automatizovaně, efektivně a bezpečně.

 

Co umí?

 • Vybere nejvhodnější službu pro doručení zpráv, ověří doručení, případně vybere náhradní cestu.
 • Odesílá a přijímá SMS, datové zprávy na Viber, Facebook Messenger, DataSMS …
 • Soutěže pomocí SMS nebo datových zpráv.
 • Ovládá aplikace a zařízení (např. příchozí SMS spustí skript, který kontroluje stav kotle, …).
 • Automatizuje komunikaci se zařízeními podporující datové i SMS zprávy.
 • Sbírá informace z čidel a umožní jejich vyhodnocení. Na základě vyhodnocení odešle varovné hlášení (např. únik plynu, povodeň, požár, vniknutí, zaseknutí výtahu, …).
 • Tvoří rozhraní pro internetové bankovnictví (např. banky, pojišťovny).
 • Zajišťuje krizové hromadné informování (např. blíží se povodeň).

Benefity

Automatizace odesílaných zpráv a kampaní, možnost oboustranné komunikace, informace o doručení a reporting.
Zákaznické systémy nemusí řešit problematiku, kterou cestou zprávy odeslat, ani se učit pracovat s každým zvlášť.
Snadno použitelné a stabilní rozhraní pro notifikační zprávy.
Pro uživatele je systém zcela transparentní. Nadále pracují ve své aplikaci, která získá nové možnosti.
Řešení jsme rozvinuli o další komunikační kanál - Chatbot, který je k dispozici 24/7/365.
 

Jak to funguje

Aplikace (nebo uživatel v emailovém rozhraní) odešle zprávu, ta je předána na server.
 
Zpráva je odeslána nejvhodnějším možným způsobem a jakmile dojde k doručení, je o tom informován odesílatel.
 
Jak to funguje
 
Dochází k vyhodnocení pravidel pro tuto konkrétní zprávu, kudy a jak má být odeslána.
 
Pokud není doručena do požadované doby, systém sám najde další možnou cestu a bezpečně zaručí doručení.
 

Příklady použití

Zdravotnictví
 • Efektivní svolávání pohotovostních týmů.
  Pošleme Viber zprávu, pokud nedojde k potvrzení přijetí do požadované doby, je odeslána SMS, případně následuje telefonnní hovor.
 • Komunikace s pacientem.
  Přeobjednání pacienta na nový termín, kde NIS automaticky posílá zprávu „nejlevnější“ cestou.
 • Náhrada za pager s levným provozem a vysokou spolehlivostí.
 
Vodohospodáři
 • Čidla zaznamenají zvýšení hladiny. Pokud některé z čidel překročí limit, odešle se SMS (např. čím více limitů je překročeno a o větší stupeň, tím je skupina adresátů podrobnější).
 • Od správce, přes starosty a hasiče až po obyvatele v povodňových oblastech. Zprávy jsou odesílány různými kanály.
 
Banka
 • Notifikační SMS o převodech peněz, přihlášení do internet bankingu, zůstatky na účtech, atd.
 • Rychlá a bezpečná distribuce jednorázových hesel.
 

Chcete další informace?