Novinky

Verinice - Svobodný nástroj pro řízení bezpečnosti informací

7. 5. 2015
Společnost DATASYS připravila lokalizaci programu Verinice do českého jazyka a českého prostředí. Verinice je podpůrný Gnu/GPL nástroj pro systematické řízení bezpečnosti informací v organizaci, nástroj využívaný zejména bezpečnostními manažery a bezpečnostními správci.
Verinice umožňuje pružně modelovat závislosti mezi primárními a podpůrnými aktivy a model aktiv využívat při hodnocení a zvládání rizik, pro evidenci bezpečnostních incidentů a stavu plánovaných bezpečnostních opatření, pro řízení bezpečnostních auditů apod.
Lokalizovaný program Verinice umožňuje řídit informační bezpečnost organizací v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.
« zpět na přehled novinek