Služby

WorkMate

Řízení mobilních pracovníků - WorkMate

WorkMate
 je nástroj pro řízení mobilních pracovníků - montérů, servisních techniků, doručovatelů, obchodníků a dalších. Zajišťuje spolehlivé rozdělování úkolů (každý pracovník v terénu kdykoli ví, kde má být a co má dělat), evidenci odvedené práce (u každého úkolu je v reálném čase vidět, kdo ho vykonal a jak) i provozní statistiky.
 
WorkMate se skládá z aplikace v mobilním telefonu, komunikační platformy a serverového řešení.
 
Pracovník v terénu používá na svém mobilním telefonu klientskou aplikaci WorkMate. Vidí v ní přehled svých úkolů na dnešek i další dny, postupně je odbavuje a do aplikace zaznamenává výsledky. Aplikace je schopna pořizovat fotodokumentaci, snímat GPS souřadnice, číst čárové kódy nebo RFID tagy, obsluhovat platby kartou nebo třeba tisk na mobilní tiskárně. Uživatel může pomocí aplikace vyplňovat složité interaktivní formuláře. Aplikace plně podporuje práci v prostředí nespolehlivých mobilních sítí - pracovat lze i tam, kde není dostupná datová komunikace.
 
Komunikační platforma zajišťuje spolehlivou komunikaci se serverem. V případě, že právě není dostupné spojení se serverem, komunikační platforma zajišťuje bezpečné uložení dat až do okamžiku, kdy bude spojení obnoveno. Data se neztrácí ani tehdy, když je spojení nespolehlivé - např. na okraji oblasti pokryté mobilním datovým připojením.


 
Na straně firemní sítě pak běží WorkMate Server. Přijímá data z mobilních telefonů a předává jim data, která pro ně čekají. Zajišťuje komunikaci s ostatními systémy zákazníka. Optimalizuje rozdělení úkolů mezi jednotlivé pracovníky. A v neposlední řadě zajišťuje potřebný servis - aktualizace klientských aplikací, centrální konfigurace, přihlašování uživatelů atd.
 
WorkMate se používá například v České poště pro řízení práce balíkových doručovatelů, v ČEZ a Pražská energetice pro řízení práce montérů elektrorozvodných sítí. Další použití je například pro řízení sítě kurýrů zajišťujících podpisy bankovních smluv přímo u zákazníků, kde WorkMate zajišťuje i okamžité vyfotografování podepsané smlouvy, zašifrování získaných dat (aby v mobilním zařízení nebyly uloženy žádné osobní údaje v otevřeném tvaru) a předání zašifrovaných dat přímo do systémů banky.

Technologické požadavky:
Server vyžaduje k běhu počítač s operačním systémem Microsoft Windows Server (2008, 2008R2 nebo 20012).
Mobilní část aplikace podporuje Android verze 4.0 a vyšší, Windows Mobile 6.x a Windows CE.

 

WorkMate

Nezáleží kolik lidí máte v terénu, WorkMate je pro všechny. WorkMate  je váš Superhrdina při práci v terénu.

Kontaktujte nás