Služby

Videoprodej

V době stále dynamičtějšího rozvoje sociální a mobilní komunikace všichni vidíme, že komunikace uzavřená do jednoho, byť moderního komunikačního kanálu, nemůže splnit veškeré požadavky všech jejich účastníků. 

Webová a mobilní řešení, dostupná kdykoliv a kdekoliv, jsou limitována absencí možnosti kreativního dialogu s živým poradcem. Chybí možnost konzultace a emocionálního ubezpečení, zda vybraný produkt je správný, žádost je vyplněna správě a třeba že cena odpovídá skutečnosti.

Řešení pro videoprodej výrazně snižuje počet těchto situací díky „přenesení“ živého poradce do místa, kde se klient právě nachází. Umožňuje komunikaci klienta a poradce finanční instituce díky vytvoření „virtuální kanceláře“, do které se všichni účastníci v domluveném čase dostanou prostřednictvím aplikace ve svých chytrých telefonech či noteboocích. Virtuální kancelář jim poskytuje vše, co klasická kancelář, především pak možnost:
  • Vidět a slyšet se
  • Dívat se na papírové či elektronické dokumenty, vytvářet je i editovat
  • Obsluhovat výpočetní techniku jiných účastníků schůzky
  • Využívat whiteboard
  • Přizvat další účastníky
  • Vytvořit zvukový a obrazový záznam ze schůzky
  • Provádět další obvyklé aktivity spojené se schůzkou v klasické kanceláři