Služby

Řízení privilegovaného přístupu

Pro spolehlivou kontrolu činností administrátorů jsou organizacemi zaváděny systémy pro řízení privilegovaného přístupu. Vesměs se jedná o systémy s náročnou integrací do stávající technické infrastruktury, které často citelně (a z hlediska efektivity administrace systémů negativně) omezují možnosti výkonu správy systémů.

My prosazujeme pragmatická řešení ObserveIT nebo nízkonákladový EKRAN. Ta správcům umožňují používat v plné šíři nástroje, na které jsou zvyklí, a vytváří indexovaný video log všech privilegovaných přístupů. Odpadá pracná a téměř vždy nedokonalá konfigurace toho, které z privilegovaných úkonů je ten který správce oprávněn provést. Video log je průkazný a díky kvalitním indexům získá auditor velmi rychle přehled např. o všech administrátorem použitých aplikacích.

Řešení jsou ideální i pro auditování činností prováděných dodavateli.

Obvyklý princip nasazení

Relace jsou agentem nahrávány na "gateway" serveru a doplňkově též na klíčových serverech.


Vyzkoušejte si online demo sami.

Log management systém DATASYS ELISA

Bezpečnostní i provozní monitoring nízkonákladově, za české ceny, na populární svobodné platformě Elasticsearch.

Kontaktujte nás

Partneři