Služby

Řešení v oblasti správy procesů

Řešení automatizace na bázi IBM FileNet Business Process Manager zajišťují širokou podporu obchodních procesů pomocí aplikací pro řízení oběhu a workflow dokumentů např. řízení dokumentace, směrnic, pracovních postupů, smluv, projektové dokumentace a podobně.

Díky automatizaci podnikových procesů je možné výrazně zefektivnit, zrychlit a zprehednit vnitřní procesy. Nezanedbatelným přínosem je on-line dostupnost informací ve stavu zpracován. Z historických dat oběhem zpracování je možné identifikovat kritické uzly a silnice v procesech a následně je optimalizovat. Díky simulačnímu nástroji, který je součástí IBM FileNet platformy, je možné realizovat "what-if" analýzy dopadů a ověřit efektivitu navržených změn před samotným nasazením změny procesů.

U nášeho zákazníka jsme úspešně implementovali systém pro tvorbu a správu řízené dokumentace, ve které jsou uložené všechny pracovní postupy, nařízení, směrnice a systém využíva víc než 10 000 uživatelů. Proces tvorby, připomínkování a schvalování dokumentů může vypadat následovně:

 

Obsah v klidu = náklady. Obsah v pohybu = hodnota.

S našimi ECM řešeními Vám pomůžeme doručit správný obsah správným osobám ve správném čase.

Kontaktujte nás

Reference

Partneři