Služby

Reporting nad Microsoft CRM

  • Používáte nebo uvažujete o zakoupení Microsoft Dynamics CRM?
  • Chcete mít možnost pracovat s interaktivními pokročilými funkcemi?
  • Chcete se zbavit náročného manuálního zpracování exportovaných dat např. v Excelu?

Nabízíme nástroj pro obchodní ředitele, pomocí kterého je možné analyzovat a hodnotit členy obchodního týmu.  Náš produkt může též používat vrcholný management organizací a porovnávat tak obchodní výsledky se strategickými cíli. Je možné zjišťovat vývoj a porovnávat data v čase nebo můžete získat přehled o zaměření současných i potenciálních zákazníků. To vše v naší reportingové nadstavbě nad Microsoft Dynamics CRM.I když je na první pohled patrná pouze lepší vizualizace dat, naše řešení je v podstatě postaveno nad všemi základními službami Microsoft SQL Serveru. Vlastní datový sklad zahrnuje kromě dat obchodních příležitostí z Microsoft Dynamics CRM i data plánu nebo i jiná data uložená mimo tuto aplikaci a udržovaná např. v tabulkové podobě ve formátu xls. Veškerá zdrojová data se při aktualizaci některého zdroje automaticky integrují do nového datového skladu. Nad ním je sestavena OLAP kostka zahrnující více než tucet různých dimenzí včetně hierarchií a podobný počet manuálně definovaných kalkulací. Nejvýraznějším prvkem naší aplikace je pak sada interaktivních reportů, které je možno spouštět v cloudu, na vašem webovém reportingovém portále nebo v Sharepointu. Kromě předpřipravených reportů pro obchodníky, jejich ředitele nebo management společnosti je možné sestavit jakýkoliv další přehled i s možností zpětné vazby na samotný primární zdroj dat – Microsoft Dynamics CRM.

V případě zájmu není problém přidat jakoukoliv další funkcionalitu.