Služby

ProActive Dialer

ProActive Dialer je systém pro automatické vytáčení odchozích hovorů v callcentrech, který umožňuje optimálně využít čas operátorů.

 • Zefektivňuje obsluhu odchozí kampaně.
 • Minimalizuje čas všech činnosti kromě samotného hovoru.
 • Automatické předtáčení hovoru pro operátory – v okamžiku kdy volaný hovor přijme, je automaticky spojen s operátorem. Operátoři tím pádem nejsou zdržováni neúspěšnými hovory.
 • Sledováním dynamiky telefonního provozu je systém schopen monitorovat stavy operátorů a korigovat tak počty předtáčených spojení.
 • Cílem je, aby doba čekání operátora na další hovor byla co nejkratší.
 • Operátoři nejsou zdržováni neúspěšnými hovory.
 • ProActive Dialer vytáčí větší počet spojení než je aktuálně dostupných operátorů a počítá s tím, že určité procento spojení nebude úspěšných.
 • Respektuje status operátora (Přihlášen, odhlášen, pauza … ).
 • Na základě statistik z minulosti odhaduje reálné možnosti dovolání.
 • ProActive Dialer je nasazován do hovorové trasy mezi pobočkovou ústřednu a poskytovatele telefonních služeb.
 • ProActive Dialer je připojen přes telefonní infrastrukturu a dále komunikuje přes standardní TCP/IP s aplikací operátorů a s databází informačního systému callcentra.

 

ProActive Dialer
Propojujeme milióny hlasových hovorů

Automatické vytáčení a optimalizace času v callcentrech.

Kontaktujte nás