Služby

Zlepšito

Občan může pomocí mobilní aplikace nahlásit závadu včetně její polohy (například závady na veřejném osvětlení, nepořádek kolem odpadových nádob, poničená lavička atd.). Závada je směrována na odpovědného úředníka nebo městskou policii, která ji pak dále řeší. O průběhu řešení závady je občan informován na mobilní telefon.

Benefity řešení pro obec
 • Zapojte občany do zlepšování a tvorby jejich životního prostoru aktivní cestou přes mobilní aplikaci.
 • Vytvořte těsnější spolupráci občanů s jejich městským úřadem/magistrátem.
 • Optimalizujte a zrychlete řešení problémů, které občan vidí.
 • Dokažte občanům, že se skutečně zabýváte jejich starostmi.

Součástí hlášení závad může být i dotaz na pocit bezpečnosti v daném místě. Aplikace má i svoji webovou část, kde se občané dozvědí o stavu řešení všech požadavků na mapě. Případně nemá-li občan možnost zadat požadavek pomocí mobilního telefonu, můžete ji zadat prostřednictvím tohoto webu.Příklady typů hlášených událostí:
 • poškozené lavičky, zábradlí, veřejné osvětlení, zastávka MHD
 • nepořádek u odpadových nádob, černá skládka
 • špatné parkování vozidel, autovrak
 • přestupky a narušování veřejného pořádku
 • závada u dopravního značení, na chodníku, silnici nebo cyklostezce
 • veřejná zeleň – posekání louky, prořez dřevin
 • kanalizace
 • pískoviště, hřiště
 • grafiti

Základem aplikace pro dispečink je mapa, ve které je vidět seznam závad/událostí. U každé události je možno zobrazit detail včetně popisu nebo fotogra e. Výsledkem je lepší koordinace ve vazbě na problémové lokality nebo místa s nižší subjektivní bezpečností.

Kromě toho aplikace umožňuje zobrazovat aktuální i historická data ze senzorů (GPS) a na základě souvisejících dat umožňuje přeplánovat trasy výjezdů hlídek nebo na základě některých typů události naplánovat operativní výjezd hlídky.

Aplikaci můžeme napojit na existující systém zadávání úkolů.

WorkMate

Nezáleží kolik lidí máte v terénu, WorkMate je pro všechny. WorkMate  je váš Superhrdina při práci v terénu.

Kontaktujte nás