Služby

Migrace, konsolidace

Fyzické servery

Nesporně nejúspornější variantou provozování IT on-premises infrastruktury je prostřednictvím virtualizačních farem.

Nese v sobě všechny prvky on-premise řešení s faktem, že veškeré informace jsou provozovány v rámci Vaší vlastní IT infrastruktury. Tedy základem tohoto řešení je především virtualizace současných fyzických instalací serverů do vámi spravovaných virtualizačních farem.

Aktuální systémy jsou schopny zabezpečit infrastrukturní požadavky ve velmi rozsáhlých prostředí s minimálními náklady na provoz, ale s vysokým standardem služeb. Takto jsou provozována prostředí jak menších tak i velkých až nadnárodních organizací.

Produkt: VMware, Hyper-V, Xen Server.


Migrace, konsolidace na jednu virtualizační platformu

Realizujeme konsolidaci virtualizačních řešení do jednoho celku typicky do virtualizační farmy provozované na jedné, zákazníkem preferované platformě. Naši odborníci jsou schopni nabídnout řešení na platformách VMware, Hyper-V a Xen Server.

Produkt: VMware, Hyper-V, Xen Server.

SharePoint  - Portálové řešení

Komplexní řešení pro firmy
Snadný přístup k informacím
Modulární funkce pro vaše podnikání

Kontaktujte nás

Partneři