Služby

Kybernetická bezpečnost, ISMS

Máme letité zkušenosti se zaváděním nebo rozšiřováním systému řízení bezpečnosti informací v informačních systémech dle ČSN ISO/IEC 27001.

Od února 2014 se v souvislosti s provozováním Informačního systému datových schránek intenzivně věnujeme přípravám na zákon o kybernetické bezpečnosti a už k 31. lednu 2015 jsme realizovali první aktualizaci analýzy rizik a dodávku úprav bezpečnostní dokumentace pro zajištění souladu s požadavky ZoKB.

Co vyplývá z bezpečnostních studií?Nabízíme školení pro GPL program Verinice, který i my sami používáme jako podpůrný nástroj pro řízení bezpečnosti informací a hodnocení rizika. Program jsme počeštili a přizpůsobili české legislativě. Pro Verinice máme vytvořené katalogy hrozeb, zranitelností a bezpečnostních kontrol definovaných jak ISO normou, tak i ve vyhlášce k zákonu o kybernetické bezpečnosti.

VERINICE produktový list ke stažení

Log management systém DATASYS ELISA

Bezpečnostní i provozní monitoring nízkonákladově, za české ceny, na populární svobodné platformě Elasticsearch.

Kontaktujte nás