Služby

CloudStore

Ideálním, do vzniku CloudStore nesplnitelným, přáním každého podnikatele je mít možnost oslovit svého klienta se svou nabídkou v „okamžiku pravdy“, tehdy, když klient jeho službu skutečně potřebuje. CloudStore je komunikační platforma, která tuto možnost přináší a nezapomíná přitom na primární péči o spokojenost klienta.

Podporuje prodej a spokojenost všech členů ekosystému finanční instituce:
  • Klientům přináší kvalitnější život díky relevantním a kontextuálním radám, doporučením, informacím a různým benefitům poskytovaným finanční institucí a jejími obchodními partnery 
  • Obchodním partnerům finančních institucí přináší větší příjmy 
  • Bankám a úvěrovým společnostem přináší možnost oslovit svého klienta v okamžiku, kdy se chystá koupit něco, co překračuje jeho běžné denní „rámce“ a zafinancovat jeho nákup
  • Bankám umožňuje nabídnout vhodný způsob placení jakýchkoliv nákupů
  • Pojišťovnám umožňuje oslovit klienta v okamžiku provádění „něčeho“, co mění pohled na rizika a vyvolá potřebu změny portfolia pojistek – nákupy, trávení volného času, změny „přinášené časem“  

CloudStore podporuje spokojenost klienta se službami ekosystému a jeho ochotu své životní potřeby uspokojovat službami ekosystému – je nástrojem pro získání, udržení a monetizaci klientů. 

CloudStore je provozován jako privátní nebo veřejný cloud.