Služby

Bezpečnost lokalit

Na základě nasbíraných dat o subjektivním hodnocení pocitu bezpečnosti, dat od veřejnosti o různé agendě ve správě majetku města nebo dat z různých senzorů a čidel nabízíme možnosti vizualizace:
  • Mapa se seznamem vyřešených problémů a s možností zobrazení jejich detailů
  • Zobrazení statistik v určité části/lokalitě/čtvrti města za určité období dle typu události
  • Mapa s historickými pohyby hlídek včetně informací o provedených činnostech/aktivitách
  • Statistický přehled vývoje jednotlivých typů události v čase (např. pravidla občanského soužití, bezpečnost osob a majetku, dopravní předpisy, dodržování vyhlášek obce)
  • Mapa s přehledem přechodů pro chodce pod dohledem strážníků
  • Jakýkoliv další report

Přinášíme nástroje, pomocí kterých můžete provádět analýzu trendů o vnímání bezpečnosti nebo plánovat trasy výjezdů hlídek či obchůzek strážníků. Pomocí reportů z naší aplikace můžete plánovat opravy cyklostezek, laviček a dalšího majetku ve správě města nebo efektivněji zkracovat veřejnou zeleň či odstranit černou skládku.Nakloňte si veřejnost na vaši stranu tím, že v kritických a problémových částech/lokalitách (takto vyhodnocené právě z jejich strany) posílíte bezpečnost zvýšením frekvence pochůzek strážníků. Umožněte veřejnosti dostávat zpětnou vazbu na problémy, které je trápí, a ukažte jim, jak efektivně je dokážete vyřešit.