Služby

Digitalizace a archivace

Naše produkty se používají také v oblasti archivnictví, kde jsme dodávali několik řešení pro dlouhodobou archivaci elektronických archiválií a digitalizátů. Kromě dodávky a vybudování samotného archivního úložiště jsou standardní součástí řešení uživatelské rozhraní do archivu, strojové rozhraní pro hromadný import / export dat i samotná migrace obsahu stávajících archivních úložišť. Můžeme poskytnout i podpůrné služby včetně např. skenování listinných archiválií a jejich migrace do elektronického archivu.

Ve spolupráci s naším partnerem (který dodával službu digitalizacie dokumentů) jsme implementovali řešení digitalizace archivních dokumentů kdy všechny historické dokumenty byli naskenované, uložené do elektronického archivu a zpřístupněné široké verejnosti skrz badatelský portál.

Obsah v klidu = náklady. Obsah v pohybu = hodnota.

S našimi ECM řešeními Vám pomůžeme doručit správný obsah správným osobám ve správném čase.

Kontaktujte nás

Reference

Partneři