Služby

SMSInfo3

SMSInfo3 je webová aplikace umožňující snadno a operativně realizovat SMS kampaně pro velké množství příjemců nebo hromadně zpracovávat příchozí SMS zprávy a reagovat na ně.

Kontaktní osoby mohou být vkládány ručně, importovány z externích zdrojů (csv, ODBC) nebo automaticky registrovány pomocí SMS zprávy.
 Příklady možného využítí SMSInfa 3:

 

 • Krizová centra 
 • Infoservis 
 • Vodárny apod., obecně stanice s odečtem stavů
 • Dohledový terminál odesílá „stavovou“ sms jen na server a odtud se na základě místně spravovaných pravidel informují příslušní pracovníci (e-mail, telefon, CRM záznam apod.) 
 • Ovládání zařízení na dálku – alarm, bezpečnostní kamery, vytápění apod.
 • E-shopy
 • Potvrzení všech transakcí
 • Výzva k odběru objednávky / avízo dodání
 • Bankovní operace
 • Hotely
 • SMS potvrzení rezervace, text v jazyce hosta, upozornění na uvolnění pokoje po negativní rezervaci, sms před termínem příjezdu
 • Autoservisy
 • Telemarketing 

 

Produktové listy

SMSInfo3 produktový list ke stažení

SMSInfo3

Sofistikovaný systém řízení sms a email kampaní, vhodný pro krizová a informační centra.

Kontaktujte nás