Komunikační hubDatasys UMS

Komunikační hub

Workflow

Co je komunikační hub?

     

Rozhraní mezi různými komunikačními službami a Vašimi informačními systémy.

Jak to funguje
     

Umožňuje oslovit adresáty automatizovaně, efektivně a bezpečně.

 
Co umí?

Co umí?

  • Vybere nejvhodnější službu pro doručení zpráv, ověří doručení, případně vybere náhradní cestu.
  • Odesílá a přijímá SMS, datové zprávy na VIber, Facebook Messenger, DataSMS …
  • Soutěže pomocí SMS nebo datových zpráv.
  • Ovládá aplikace a zařízení (např. příchozí SMS spustí skript, který kontroluje stav kotle, …).
  • Automatizuje komunikaci se zařízeními podporující datové i SMS zprávy.
  • Sbírá informace z čidel a umožní jejich vyhodnocení. Na základě vyhodnocení odešle varovné hlášení (např. únik plynu, povodeň, požár, vniknutí, zaseknutí výtahu, …).
  • Tvoří rozhraní pro internetové bankovnictví (např. banky, pojišťovny).
  • Zajišťuje krizové hromadné informování (např. blíží se povodeň).

Přínosy

Automatizace odesílaných zpráv a kampaní, možnost oboustranné komunikace, informace o doručení a reporting.
Zákaznické systémy nemusí řešit problematiku, kterou cestou zprávy odeslat, ani se učit pracovat s každým zvlášť.
Snadno použitelné a stabilní rozhraní pro notifikační zprávy.
Pro uživatele je systém zcela transparentní. Nadále pracují ve své aplikaci, která získá nové možnosti.
Řešení jsme rozvinuli o další komunikační kanál - Chatbot, který je k dispozici 24/7/365.
 

Jak to funguje

Jak to funguje

Vybrané reference

  • Pojišťovna Allianz ke splnění svých cílů potřebovala vybudovat spolehlivý komunikační kanál na rozesílání textových zpráv, který by umožňoval snadnou integraci různých systémů včetně databázového rozhraní, připojení do systémů elektronické pošty, helpdesku apod. MobilChange byl pro tyto potřeby ideální. Je využíván k rozesílání informativních zpráv klientům či pracovníkům v terénu, hlásí zprávy zaměstnancům z interního helpdesku anebo podává informace o chybových systémech interních systémů.

  • Přístup k informacím je důležitý odkudkoliv, kdykoliv a jakkoliv. Komerční banka si toto uvědomuje a tak vyžadovala vybudování spolehlivého, dostatečně kapacitního a do budoucna rozšiřitelného kanálu pro rozesílání informací formou krátkých textových zpráv.

Reference

Máte dotaz?

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů