Fondy EUProjekt:
ZATRAKTIVNĚNÍ INFORMACÍ O SPOTŘEBĚ ENERGIÍ A SOUVISEJÍCÍ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003107
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vývoj a vytvoření softwarového nástroje pro sběr a sdílení informací o spotřebě energií pro široké spektrum uživatelů a jejich komunity.
Projekt:
INTEGRACE AUTOMOBILOVÝCH SLUŽEB DO PROSTŘEDÍ MOBILNÍCH A SOCIÁLNÍCH APLIKACÍ CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003108
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vytvoření otevřeného API a souvisejících služeb pro propojení existujících služeb z oblasti mobilních aplikací a Internet Of Things do prostředí automobilových aplikací a služeb.
Projekt:
OPTIMALIZAČNÍ NÁSTROJE PRO DENNÍ OPTIMALIZACI ROZVOZU ZÁSILEK A HRANIC ROZVOZOVÝCH OKRSKŮ CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003109
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšit nabídku softwarových produktů a služeb a s jejich využitím zvýšit efektivitu v oblasti doručování zásilek.
Projekt:
PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA MULTIFUNKČNÍCH OBJEKTŮ CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003110
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je řešení problematiky softwarové podpory optimalizace nákladů na údržbu multifunkčních budov a průmyslových areálů pomocí úspory nákladů vzniklých při mimořádných událostech.