Novinky

Datové schránky a portál PODEJTO.CZ.

14. 12. 2015
Proč mít datovou schránku?
Hlavně proto, že nemusíte trávit zbytečný čas přítomností na úřadě, ale můžete veškerou komunikaci řešit jednoduše kdykoliv z domova, přes svůj počítač (nebo telefon).  Datová schránka má ale i mnoho dalších výhod.
Především vás chrání před fikcí doručení do vlastních rukou v listinné podobě. Pokud totiž nejste jako adresát, který nemá datovku, zastižen s doporučeným dopisem, je vám standardně zanechána písemná výzva, abyste si vyzvedl písemnost, která bude uložena po dobu deseti dnů na poště nebo u soudu. Pokud si však písemnost (klasicky doporučený dopis) během této doby nevyzvednete, tak i přesto se považuje za doručenou desátým dnem od uložení, což nazýváme právě tzv. fikcí doručení. Pokud jste na dovolené nebo nemáte nahlášenou aktuální adresu pro doručování a nebydlíte v trvalém bydlišti, o potenciálním problému se často nemusíte ani dozvědět.
Máte-li však datovku, tak nemusíte jezdit na poštu, stát ve frontě a vyzvedávat si doporučené dopisy osobně, protože vše je vám automaticky doručováno do ní a ať jste, kde jste, o této skutečnosti dostanete vždy ještě navíc upozornění na e-mail (nebo SMS) podle vašeho nastavení). Nemůže se tedy stát, že „prošvihnete“ například před – žalobní výzvu k narovnání, či jiný důležitý termín (odvolání, připomínky, apod.).
Další výhodou je, že do datové schránky kteréhokoliv úřadu lze doručit libovolné podání (vlastně doporučený dopis) a má stejnou účinnost jako úkon učiněný osobně na úřadě. Další neopomenutelnou výhodou je také to, že datová schránka navíc zprostředkuje přístup k (některým) agendám státu, které využívají pro vaši identifikaci na svých portálech přístupové údaje k datové schránce (například - ePortál ČSSZ, Daňová informační schránka Finanční správy, Portál veřejné správy, apod.).
Což v praxi znamená, že si nemusíte pořizovat další a další přístupové údaje (hesla) a mnohé si tak usnadnit!
 
Portál PODEJTO.CZ

PODEJTO.CZ je jeden z mnoha portálů umožňující zjednodušení komunikace jak podnikatelů, tak i fyzických osob se státem. Oproti ostatním ale mapuje všechna možná elektronická podání do datové schránky jednotlivých úřadů a naleznete zde tedy veškeré potřebné formuláře v elektronické podobě, které stačí jen vyplnit a vše odeslat z vaší datovky rovnou do datové schránky úřadu.
http://www.datasys.cz/sluzby/portal-podejtocz
 
Zdroj: deník E15
 
« zpět na přehled novinek