Komunikační systémy

Společnost DATASYS je veteránem mezi renomovanými firmami se zaměřením na elektronickou komunikaci, který vyrostl na rozsáhlých projektech elektronické pošty, disponuje fundamentálními znalostmi komunikační technologie a má mnohaleté zkušenosti s provozem, implementací a návrhem architektury komunikačních systémů.

Elektronická komunikace (messaging) hraje v dnešní době naprosto zásadní úlohu pro řízení a vnitřní chod organizace téměř jakéhokoli typu. Ať se již jedná o banku, komerční firmu, úřad státní správy, policii, vědecký ústav nebo vysokou školu, vždy je chod organizace téměř nemyslitelný bez efektivní elektronické komunikace, jejímž základním pilířem je robustní a výkonná implementace elektronické pošty. Kvalitní komunikace na dálku významně šetří čas i peníze a vede k podstatnému zefektivnění plánování. Elektronická pošta představuje základní infrastrukturu pro plánování času, lidských zdrojů, technického příslušenství a podporu skupinové spolupráce groupware. Společnost DATASYS patří v ČR k technickým leaderům v oboru návrhu architektury systémů elektronické pošty a migrace provozu elektronické pošty mezi různými systémy, ať už při výměně poštovního softwaru za jiný nebo při povyšování softwaru na novou verzi.

V poslední době však elektronickou poštu doplňují další systémy elektronické komunikace. Velice populární instant messaging (IM) neboli lidově chat  je také určen na posílání textových zpráv, ale na rozdíl od mailu v režimu online a s rychlou odezvou. Protože zde není jedno, jestli je protějšek připojen či odpojen, jsou systémy IM vybaveny službou presence, která zobrazuje status adresátů, tedy zdali je protějšek připojen, odpojen, zrovna telefonuje nebo je na schůzce a podobně. Podniková implementace instant messagingu napojená na veřejného IM poskytovatele je integrovatelná do podnikové IT infrastruktury a redukuje nebezpečí úniku informace, které nastává při přímém využití veřejných IM služeb, jako jsou ICQ a podobně. Společnost DATASYS má mnoho zkušeností s produkční implementací instant messagingových systémů.

Ke komunikačním prostředkům patří i obyčejný telefon. Pokud nad komunikačním systémem bdí společnost DATASYS, dostane zákazník do ruky nástroj, který se jen stěží dá nazvat obyčejným. Při telefonování je možné kombinovat provoz klasických telefonů a počítačovou VoIP telefonii s využitím podstatně lacinějších internetových přenosových medií, volat zdarma v rámci organizace a přitom využívat veřejnou telefonní síť pomocí PC. Dnes je již standardem, že telefonní provoz je možné kombinovat s elektronickou poštou a vytvořit tak efektivní systém hlasové pošty s možností hlasové komunikace s mailovým serverem. Kvalitativním povýšením telefonování jsou videohovory a videokonference, které umožňují bezprostřední kontakt diskutujících bez nutnosti fyzické přítomnosti účastníků na meetingu.

Komplexní elektronická komunikace sjednotí všechny potřebné způsoby interní komunikace i komunikace s okolím. Po integraci prostředků elektronické komunikace do jedné infrastruktury dostaneme systém sjednocené komunikace neboli Unified Communications. Výsledná infrastruktura sjednocené komunikace by měla umožňovat využítí komunikačních prostředků tak, aby se jejich funkce navzájem podporovaly a doplňovaly. Například, aby třeba bylo možné při plánování do kalendáře vyvolat IM komunikaci nebo telefonní hovor, kterým schůzku domluvím nebo aby při telefonování bylo vidět, že volaný je právě na schůzce a bylo mu možné poslat nahranou hlasovou zprávu poštou. Tu zprávu si může volaný přehrát třeba zatelefonováním svému mailovému serveru.

To vše samozřejmě musí fungovat v prostředí s nejvyššími nároky na zabezpečení, ať už z pohledu síťových komunikací a zabezpečeného uložení dat nebo z pohledu ochrany systému před  viry, spamem nebo škodlivým kódem typu spyware, malware, adware atd.

K základním prvkům řešení od společnosti DATASYS patří :

  • kvalita - umíme citlivě přizpůsobit architekturu komunikačního systému detailním potřebám zákazníka
  • robustnost - implementujeme vyzkoušená řešení, která snesou extrémní zatížení kriticky exponovaných IT prostředí
  • vysoká dostupnost - máme rozsáhlé zkušenosti s implementací geografických clusterových systémů, jejichž provoz je odolný proti selhání funkce kterékoli části infrastruktury i proti katastrofické události jako je požár nebo povodeň 
  • integrace - umíme využít možností IT infrastruktury k provázání možností komunikačních prostředků do logického celku
  • mobilita - plně podporujeme možnosti využití elektronické komunikace pomocí mobilních zařízení
  • bezpečnost -  poskytujeme vysoký stupeň zabezpečení komunikačních systémů
  • kvalitní podpora - s maximální ochotou poskytujeme radu i pomoc prostřednictvím vysoce erudovaného týmu odborníků s dlouholetými zkušenostmi